Archiv rubriky: Kulturní akce

Výlet do Krkonoš

Ve středu 22. června se třída ZŠA1 vydala na školní výlet do Krkonoš. Ráno jsme vyjeli školním autem směr Pec pod Sněžkou, kam jsme dorazili po 9. hodině. Zaparkovali jsme přímo pod Portáškami, kde jsme se posilnili svačinou a poté vyrazili lanovkou vzhůru. Počasí, které bylo opravdu nádherné, nám dopřálo užít si z lanovky krásný výhled po okolí. Nahoře, v cíli našeho výletu, kterým byla venkovní herní zóna Pec-ka, si žáci zakoupili dřevěné kuličky „pecky“ a vyrazili si zasportovat a pohrát na venkovní herní prvky. Po poledni jsme si zašli na oběd do horské chalupy Portášky, kde jsme si připili limonádou na zdařilý výlet a dali si nejrůznější dobroty jako svíčkovou, česnečku, bramboračku, povidlové knedlíky nebo špagety. Po cestě dolů jsme si znovu užívali krásný výhled na protilehlé kopce a vysílač Černé hory. Znaveni, ale spokojeni jsme se pak vrátili do Hradce se spoustou úžasných zážitků.

Dobrodružná výprava do přírody ZA6

 

Batohy na záda… a můžeme do terénu. Autobus nás dovezl k okraji lesa, odkud nás červená značka navigovala k rozhledně Milíř. Cestou nás doprovázelo pomalu jedoucí auto s plošinou, které mířilo ke stejnému cíli. Viděli jsme přípravné práce na opravě rozhledny poškozené strakapoudem, který si do dřevěných sloupů tvořících konstrukci vykloval dutiny a v jedné z nich dokonce zahnízdil. Pozdravili jsme se s místním vodníkem posedávajícím na břehu tůňky a kouřícím dýmku, se sovou, která dohlíží na dřevěnou stavbu rozhledny, s čertem, co by měl snad strašit kolemjdoucí a s odpočívajícím zeleným koníkem. Po posilnění, v podobě objemných svačin, jsme vyrazili za šipkou navigace směrem k rybníku Cikán. Po chvíli Slunce vystřídaly temně šedé mraky, kolem byla tma a ticho. Naše kroky se prodloužily a zrychlily. Dalšímu cíli, rybníku Biřička, se nedobrovolně obloukem vyhnuly. Přihnal se vítr, který nás popoháněl rychleji a rychleji. Úkrytem se nám stala zastávka autobusu s lavičkou. Nebe hřmělo, blesky se předháněly, voda cákala a smáčela nám nohy. Silnice se rozsvítila světly aut a odrazy těchto světel. Trolejbus nás odvezl na zastávku ke škole. A špekáčky, kterými nás maminky vybavily? Poradili jsme si. Náš výlet do přírody jsme zakončili ve školní kuchyňce. Byly výborné, děkujeme!!!

Výprava to byla dobrodružná. To se v přírodě někdy stává. A příště se máme na co těšit. Bude ohýnek!!!

 

Věnným městem s hradeckým questem

Cesta za pokladem je lákavá. Je ukrytý někde venku, nevíme kde, nevíme, co vlastně hledáme. První indicie získáváme v infocentru, v podobě plánku, mapky, která nás má na přesně určené místo dovést. Zbývá vyluštit tajenku. S papírem a tužkou v ruce se vydáváme na cestu.

„Vykroč hned vlevo, však jenom pár kroků, zastav se u domu, co má šest set roků…“ Postupujeme pomalu, ale jistě, rozhlížíme se, hledáme, prohlížíme dům od domu, aby nám neunikly žádné důležité informace, plníme úkoly a skládáme písmenka, která nás k cíli dovedou. „Tvá cesta tajemství ke konci plyne, jen najdi místo, kde…“ Na otázky odpovídáme správně a tajenka začíná dávat smysl. „Odpověď jsi našel? Super, dobrá práce!“ Po chvilce hledání poklad je náš. Pobavili jsme se a dozvěděli něco nového, tím naše dobrodružná výprava končí. Bylo to pěkné dopoledne.

Den v přírodě na Biřičce

Třída SA3 se 13. června 2022 rozhodla prověřit své znalosti z přírodovědy v krásném prostředí lesů a rybníků. Náš přírodovědný program začal na rybníce Biřička, kde jsme uskutečnili naučnou pohádkovou cestu směrem rybník Cikán a dále pokračovali až k rybníku Datlík, kde jsme se. Cestou nás provázel nejen ptačí koncert, ale také  přírodovědná přednáška doprovázená zajímavými pohádkovými příběhy vztahujícími se k tématu rybníků a lesů v okolí. Kromě toho jsme plnili poznávací soutěž: ,,Poznej hlas ptáčka zpěváčka, rostlinu či strom.“ Ve škole jsme druhý den zhodnotili celý den v přírodě, ukázali si fotky a vyhodnotili poznávací soutěž. Počasí nám přálo a všem třídám doporučujeme: ,,Jeďte se na Biřičku nadýchat čerstvého vzduchu.“

Soutěž Mladých zdravotníků speciálních škol

Ve čtvrtek 9. června se žáci zájmového kroužku Mladý zdravotník jeli seznámit s prostředím a stanovišti na soutěž pod záštitou Českého červeného kříže. Soutěž se konala ve Speciální základní škole Augustina Bartoše v Úpici u Trutnova a zúčastnilo se jí 15 zdravotních hlídek + náš nesoutěžní tým s číslem 16. Naši školu zastupovali žáci třídy ZŠA1 – Luňák Michael, Luňák Sebastian a Zábojník David a žákyně třídy 4.A – Čápová Kristýna. Přestože se naše hlídka v letošním roce zapojila jako začínající nesoutěžní tým, žáci prokázali řadu znalostí a dovedností na mnoha stanovištích, na kterých si soutěžní úkoly mohli vyzkoušet, a získali krásných 425 bodů. Těšíme se na příští rok, kdy se již určitě aktivně zapojíme do soutěže a budeme tak reprezentovat naši školu.

Divadelní představení

V úterý  8 .6. 2022 k nám do školy přijelo divadlo z agentury Pernštejni. Přivezli nám představení Leonardo da Vinci.
Nejprve museli naši nejsilnější spolužáci pomoci s rekvizitami. A bylo jich opravdu hodně. Potom se naše tělocvična přeměnila na divadelní a výstavní sál.
Když nám páni divadelníci představili mistra Leonarda a jeho život v třiceti minutovém divadelním kuse, mohly si děti prohlédnout a vyzkoušet repliky mistrových vynálezů, obrazů a ostatních jeho geniálních děl. Celé představení bylo poutavé a velice poučné.

Škola v přírodě – 30.5. – 3.6.2022

Po delší neplánované pauze – doba covidová – (doufejme, že je již za námi), jsme se opět vypravili do Jestřebích hor. Do krajiny líbezné, snivé, zadumané, do krajiny Karla a Josefa Čapkových, krajiny Barunky Panklové… a krajiny naší, krajiny, k níž jsme přirostli celým svým srdcem již před dávnými lety, kdy jsme se do těchto míst vypravili poprvé.
Louky plné lučních květů, mírně stoupající a zase klesající pěšinky, voňavé lesy, rozhledny a řopíky. Nebe plné roztodivných mraků, chaloupky, rozseté v zelené stráni, uprostřed skromných zahrádek, obehnaných dřevěným plůtkem.
Jestřebí hory – ranní pěvecké koncerty, zapadající slunce a laskavě praskající oheň našeho táboráku.
Malí, velcí, starší, mladší, hubení, a i ti trochu při těle – najednou je z nás jedna velká rodina. Pomáháme si navzájem – nejen do kopců, ale i při hře, nebo soutěži. Učíme se a poznáváme – přírodu kolem nás, historii naší země, objevujeme, zajímáme se a při tom všem je nám moc dobře. Pan učitel Radim nás letos naučil střílet ze vzduchovky – a šlo to skvěle i děvčatům – nikterak se před kluky nezahanbily. Celý příspěvek

Výlet do Afriky

Dne 2. 6. 2022 třída ZA5 vyrazila na cestu. První zastávka byla ve Vysokém Chvojně na krásném místě uprostřed přírody. Byla tam obora, ve které běhali mufloni, jeleni a daňci. Také tam začínala naučná stezka se čtyřmi dřevěnými naučnými panely. Na nich jsme si zopakovali vědomosti a znalosti o ptácích, broucích, motýlech, o houbách a rostlinách. Zahráli jsme si ptačí pexeso a také jsme zjistili, jak dlouho se v přírodě rozkládají různé materiály. Posvačili jsme u obory s výhledem na pasoucí se vysokou zvěř. Poté jsme si zacvičili v místní lesní posilovně. Když jsme se dostatečně vydováděli, pokračovali jsme na cestě do Holic. Celý příspěvek

Den dětí

Dne 1. 6. 2022  třídy naší školy navštívily Tylovo nábřeží, kde se konaly hned dvě zajímavé akce. Městská policie zde uspořádala už 14. ročník dětského dne „Bezpečné město“ a Klub konkretistů KK3 zde připravil další Nábřeží umělců – letos s podtitulem „Můj svět, moje místo“. Děti měly možnost si vyzkoušet různé workshopy, prohlédnout si techniku IZS a nahlédnout do autobusu MHD.

Výlet na Stříbrný rybník

Dne 31. května se třída SA3 vydala na školní výlet. Nejeli jsme daleko, ale jen kousek za Hradec Králové na Stříbrný rybník. A nejeli jsme ani sami. Každého žáka doprovázeli rodiče. Byl to dobrý nápad, protože jsme si s rodiči  pěkně popovídali a probrali uplynulý školní rok. Také jsme společně debatovali o tom,  kam půjdou žáci po ukončení školní docházky, protože příští školní rok budou všichni již v desáté třídě.
Areál Stříbrného rybníka  je překrásně upraven. Celý jsme ho obešli a zacvičili si na venkovních hřištích. Cestou jsme poznávali květiny a sledovali krásnou přírodu. Na závěr výletu jsme si opekli buřty a zavzpomínali na naše společné akce s rodiči, kterých bylo za uplynulých 10 let opravdu hodně.
Počasí nám přálo a výlet se vydařil. Jsme rádi, že se k nám přidali i rodiče našich žáků a mohli jsme tak společně strávit krásné dopoledne.
Pohodové  prázdniny všem přeje třídní učitelka Irena Kilingrová