Výstupy projektu – SŠ

Název projektu: Zlepšení podmínek vzdělávání na Praktické škole

Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0257

Financování: 1.5 OPVK – EU peníze středním školám

Termín realizace: 1. 9. 2012 – 31. 8. 2014

 

Záměrem projektu bylo zvýšit kvalitu a efektivitu výuky na naší škole prostřednictvím dílčích šablon klíčových aktivit. Níže uvádíme zhodnocení realizace těchto aktivit:

 

ŠABLONA INDIVIDUALIZACE (I/1)

Díky této šabloně se podařilo snížit počet žáků v každé vyučovací skupině a zajistit tak individuálnější přístup při rozvoji čtenářské gramotnosti, což s ohledem na to, že jde o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, výrazně zvýšilo efektivitu výukového procesu a osvojování probírané látky. Tato aktivita byla velmi kvitována jak ze strany učitelů, tak ze strany žáků. Žákům to umožnilo se častěji a především aktivněji zapojovat do výuky a zaznamenali jsme rychlejší pokroky při osvojování učiva, případně při doplňování zameškané látky.

 

ŠABLONA INOVACÍ (III/2)

Tvorba nových digitálních učebních materiálů jednoznačně přispěla ke zvýšení poutavosti, efektivity a inovativnosti výuky. Vytvořené materiály vhodně doplnily náš ŠVP a i nadále budou využívány ve výuce. Již při samotném pilotování vytvořených materiálů byla ze strany pedagogických pracovníků vyhodnocena zvýšená aktivita a zájem žáků během výuky. Za účelem zvýšení využívání DUMů ve výuce jsme také v rámci projektu pořídili potřebné materiálně-technické vybavení a výukové pomůcky.

Byly vytvořeny celkem 3 ucelené sady výukových materiálů, zohledňující speciální vzdělávací potřeby našich žáků, neboť na Praktické škole vzděláváme žáky převážně se středním stupněm mentálního postižení, případně s kombinovaným postižením.

Všechny sady byly uveřejněny v centrální databázi výstupů OPVK, kde jsou volně ke stažení, a na vyžádání na sekretariátu školy mohou být poskytnuty v elektronické podobě.

Seznam všech vytvořených výukových materiálů – viz přílohu níže.

dumy PrŠ přehled