Archiv rubriky: Koronavirus

Otevření školy

Od pondělí 12. 4. 2021 otvíráme

všechny součásti školy, včetně mateřské školy a školní družiny a pro všechny děti

Děti do školy mohou nastoupit za následujících podmínek, které vyplývají z platných zákonů a nařízení vlády:

1. Do školy může jenom dítě zdravé
2. Do školy nemůže dítě s jakýmikoli příznaky COVID-19
3. Dítě bude povinno se přímo ve škole podrobit 2x týdně testování antigenním testem
4. V případě pozitivního výsledku testu na COVID-19 nebo akutních příznaků nesmí dítě zůstat ve škole, zákonný zástupce si ho neprodleně vyzvedne

Děti, těšíme se na Vás!!!!!

Další informace budou na www stránky postupně doplněny,
sledujte je! Viz níže

Prezenční výuka

Vážení rodiče,

výuka ve Speciálních školách a v Praktické škole probíhá

od 4. ledna 2021 prezenční formou; je povolena osobní přítomnost žáků a studentů ve škole.

Hygienické a organizační zásady po otevření školy od 1.9.2020
Základním materiálem je Manuál MŠMT – „Provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke „COVID – 19“  ze dne 17.8.2020 a jeho případných doplňků.

Jsou operativně zaváděna a dodržována všechna aktuální opatření Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva školství, pravidla vyplývající z jednotlivých stupňů pohotovosti systému Semaforu.

Jednotným místem pro zveřejňování aktuálních oznámení jsou:

  • www stránky školy
  • vyvěšení u hlavního vchodu
  • úřední deska

Směrnice školy:
Hygienická opatření k 1.9.2020