Zájmové útvary

Zájmovou činnost pokládáme za klíčovou pro spokojenost žáků a jejich zdravý tělesný a sociální rozvoj. Aktivity jsou rozmanité, podložené skvělým zázemím a vybavením. Veškerá činnost je zdarma.
Pestrou nabídku mimoškolní činnosti, počet dětí v ní zapojených – formou sportovních oddílů SK Integra a zájmových kroužků pokládáme za zcela mimořádnou, jedinečnou a nadstandardní. Tato činnost se neomezuje jenom na školu, ale ve všech případech se snažíme o návaznost naší činnosti na soutěže vyššího řádu díky různým postupovým kolům. Díky tomuto přístupu dosahujeme nejenom značného motivačního účinku k činnosti, ale umožňujeme dětem prožít zážitky a úspěchy, které jsou jim jinak většinou naprosto nedostupné. Zásadním výstupem je i nesporně kladný a viditelný výsledek v socializaci našich sportovců.

Struktura a nabídka zájmové činnosti je volná, může vznikat, měnit se a zanikat během školního roku, v závislosti na materiálních a personálních podmínkách, s ohledem na zájem a docházku zapsaných žáků.

Cílem zájmových kroužků a volitelných předmětů je snaha naučit děti naší školy vyplnit pozitivně volný čas aktivním zapojením do některého z nabízených druhů činností, rozvíjet kladné, a společnosti prospěšné, dovednosti a schopnosti dětí. Smysluplné naplnění volného času pokládáme za základní preventivní prvek v oblasti trestné činnosti a problematiky návykových látek. Ideálním cílem je dosáhnout individuálního zapojení dětí do zájmových aktivit i po ukončení školy.     

Mimoškolní sportovní činnost využívá spolupráci se sportovním klubem Integra, který zajišťuje základní sportovní trénink, činnost a reprezentaci školy v soutěžích jak v Českém svazu mentálně postižených sportovců, tak i Českém hnutí speciálních olympiádách. Od roku 2011 se výrazně zintenzivnila činnost klubu především v stolním tenisu, kde naši hráči hrají pravidelnou soutěž se „zdravými“ spoluhráči a soupeři. Je to pro ně nenahraditelná zkušenost, nejenom sportovní, ale i sociální. Zde je plně naplněn pojem „Integra“. Díky podpoře Českého olympijského výboru a MŠMT je také hrazen pronájem bazénu pro plavecké tréninky.

Kroužky pro školní rok 2023 – 2024 

Plavání I. Nováková
D. Ninger
P. Záleský

úterý

čtvrtek

13,45 -15,15 plavecký bazén
Stolní tenis B. Syrůčková
L. Francová
středa 14.00-15.30 tělocvična
Cyklistika P. Záleský celoročně nepravidelně terén, škola
Sportovní hry J. Boučková,  
J. Navrátilová
pondělí 13.30-15:00 Tělocvična, hřiště, herny
Jóga V. Cvejnová
R. Pancáková
úterý 14,00-15,30 herna, zahrada,
tělocvična
Muzikanti
Určen pro děti, které rády zpívají s kytarou. Hrají na hudební nástroje
J Roček
T. Pšeničková
pátek 13,30-14,30 Hudebna 
Muzicírování J. Belková
J. Navrátilová
čtvrtek 13,30-15,00 Hudebna
Rozmarýnek
činnosti pro autistické děti
L. Lukešová
V. Krausová
středa 13.30-15,00 Škola
EVVO L. Lukešová
L. Fahrnerová
úterý 13,30-15,00 Škola
Drama I.
Určen dětem, které navštěvují hlavní soubor, k nácviku vystoupení
B. Vávrová
M. Hlásková
pondělí 14,00-15,30 tělocvična
Drama II.
Přípravný soubor, určen pro děti, z nižších ročníků ZŠS, ZŠ, auti tříd
J. Krepindlová
J. Boučková
středa 13.30-15.00 herna

Míčové hry

Určen pro děti z auti. tříd. Základy míčových her, kondiční cvičení, atletická přípravka

B. Syrůčková
K. Klecová
čtvrtek 14,00-15,00 Tv, hřiště
Základy sportovních her
Bocca
I. Nováková
J. Vitvar
R. Kočitý
pátek 13,00-14,30 TV
Polytechnika J. Vitvar
O. Moravec
pondělí
středa
14,00-15,30 škola
Gymnastika
Příprava na sportovní ježdění na koni
I. Nováková
A.M. Lingerová
pondělí 15,00-16,00 tělocvična
Kuchtík L. Fahrnerová
R. Joštová
středa 13,30-15,30 školní kuchyňka
Tvořeníčko J. Wagnerová
M. Bartoňová
úterý 13,30-15,00 výtvarná a keramická učebna
Kolovrátek
Hudebně taneční folklórní kroužek lidových písní a tanců
J. Belková
T. Pšeničková
úterý 13,30-15,00  Hudebna