Naše škola

Vedení školy

Ředitel školy:                                              Mgr. Pavel Záleský

Zástupci ředitele:                                          Mgr. Lenka Rybová
                                                                           pro ZŠ autistická, ZŠS, ŠD

                                                                          Mgr. Tomáš Bedrna
                                                                          pro ZŠ, Praktická škola

Zástupce ředitele pro SPC:                          Mgr. Tereza Horáková

Zástupce ředitele pro MŠ Slunečnice       Libuše Veselá

Výchovný poradce:                                        Mgr. Tomáš Bedrna
konzultační hodiny:                                         čtvrtek: 13,30 – 14,30 hod.

Školní metodik prevence:                           Mgr. Pavel Záleský
konzultační hodiny:                                         středa: 14,00 – 15,00 hod.

Garant EVVO:              
                                  Mgr. Lenka Lukešová

Správce sítě ICT:                                            Petr Holý
                                                                           úterý: 8,00-14,00 hod.
                                                                           čtvrtek: 9,00-12,00 hod.

Metodik a koordinátor ICT:                       Mgr. Marie Řezníčková

Zdravotník:                                                     Mgr. Blanka Novotná

Knihovna:                                                        Mgr. Radka Balková

Předseda inventarizační komise:              PaedDr. Jana Strnadová

Předseda likvidační komise:                      Mgr. Lenka Rybová

Předseda BOZP:                                             Mgr. Jaroslava Ledvinková

Školská rada:                                                Eva Víšková (zástupce zřizovatele)

                                                                          Mgr. Roman Drašnar (zástupce zřizovatele)

                                                                          Eva Baboráková  (zástupce rodičů)

                                                                          Bc. Jakub Limr ( zástupce rodičů)

                                                                          Mgr. Magda Moravcová ( zástupce ped.pr.)

                                                                          Mgr. Lenka Lukešová ( zástupce ped.pr.)