Sdružení rodičů

Sdružení rodičů při Speciálních školách

Členy sdružení jsou rodiče dětí, které navštěvují Speciální školy v Hradecké ulici v Hradci Králové. Jsou to děti znevýhodněné a limitované z důvodu mentálního nebo kombinovaného mentálního a tělesného postižení či z důvodu sociálních omezení. Ačkoliv je svět těchto dětí v mnohém odlišný od světa většiny jejich vrstevníků, je to svět pestrý a bohatý.

V projektech, které sdružení realizuje, usilujeme o co nejširší nabídku přiměřených aktivit pro znevýhodněné děti. Úzce spolupracujeme s vedením Speciálních škol a se Speciálním pedagogickým centrem – tato spolupráce zajišťuje efektivní zaměření aktivit podle potřeb dětí. Naším cílem je podpořit děti v jejich rozvoji tak, aby se v dětském i dospělém věku dokázaly co nejlépe začlenit do společnosti.

V současné době realizujeme čtyři hlavní dlouhodobé projekty:

Podrobnosti k projektům realizovaným i připravovaným a další informace o práci sdružení najdete v sekci Projekty.

Projekty financujeme z prostředků získaných od členů sdružení, veřejných institucí a komerčních firem. Velmi oceňujeme podporu našich aktivit poskytnutou formou finanční pomoci. Stejně tak oceňujeme zájem, pozornost a úctu, kterou věnujete našim dětem. Poskytnutá podpora nám pomáhá sbližovat „běžný“ svět a svět našich dětí, bohatý vřelostí a statečností.

Více zde: https://www.sdruzenirodicu.cz/