Školní jídelna

Žáci a učitelé se stravují ve školní  jídelně v Hradecké ulici, kde je možnost výběru ze tří jídel a vysoký standard úrovně stravování. Škola v době oběda zajišťuje pro naše žáky dohled dle rozvrhu.

V jídelně je zaveden plně funkční systém elektronického kontaktu s jídelnou, objednávání a odhlašování stravy.

Kontakt na školní jídelnu: 495511064
www. stránky: www.jidelnahradecka.cz

Žáci mateřské školy v Markovické ulici se stravují ve školním stravovacím zařízení, obědy jsou dováženy ze školní jídelny ZŠ Sever, Hradec Králové.

Poskytujeme potravinovou pomoc dětem v sociální nouzi – bližší informace v kanceláři školy.