SK Integra

Nabídku možností, a to nejenom pro žáky školy, ale i pro další zájemce, doplňuje SK Integra, z.s., který zajišťuje základní sportovní trénink, činnost a reprezentaci školy v soutěžích jak v Českém svazu mentálně postižených sportovců (www.csmps.cz), tak i Českém hnutí speciálních olympiád. Integra Hradec Králové je jedním z nejstarších, vlastně druhý nejstarší, z klubů sportovců s mentálním postižením. Jeho vznik se datuje k 24. 9. 1993. Od té doby je také jedním z největších, ale především nejaktivnějších členů ČSMPS. Jeho zakladatelem byl Pavel Svoboda, v té době i člen výkonného výboru Českého svazu mentálně postižených sportovců. Od prvních ročníků také pro sportovce s mentálním postižením organizujeme několik mistrovství České republiky. A to ve stolním tenisu, pro který jsou vytvořeny naprosto špičkové, ojedinělé podmínky, v klasickém lyžování a v tenisu, který organizuje pododdíl v Žamberku. Ve svém organizátorském portfoliu máme také mnoho ročníků MČR v basketbalu a desítku ročníků MČR v malé kopané žáků. A aby toho nebylo málo, tak pro tuto kategorii sportovců tradičně organizuje každoroční regionální kola ve: stolním tenisu, malé kopané, florbalu a plavání (v Chrudimi), která jsou určena sportovcům s Královéhradeckého a Pardubického kraje.

Využíváme bohaté nabídky postupových soutěží pořádaných Českým svazem mentálně postižených sportovců, naší snahou je, aby se do činnosti nadále zapojovali i naši absolventi, či další dospělí zájemci s mentálním postižením.

Od roku 2011 se výrazně zintenzivnila činnost klubu především v stolním tenisu, kde naši hráči hrají několik stupňů pravidelné soutěže se „zdravými“ spoluhráči a soupeři. Je to pro ně nenahraditelná zkušenost, nejenom sportovní, ale i sociální. Zde je plně naplněn pojem „Integra“ (www.integra-pinec.cz).

SK Integra slučuje oddíly ze středních škol pro studenty s mentálním postižením v Hradci Králové, Žamberku a Hořicích a základních škol pro tuto kategorii žáků v Hradci Králové, Chrudimi, Jaroměři, Novém Bydžově, Vysokém Mýtě a Žamberku. Zvláště spolupráce se středními školami, odbornými učilišti je významná, jelikož naši sportovci na soutěžích a akcích mají možnost poznat trenéry a učitele ze zmíněných škol, a tím i snadnější zapojení do jejich sportovní činnosti po skončení povinné školní docházky a přechodu na střední vzdělávání.

Veškerá činnost zcela bezplatná, realizovaná ve špičkových podmínkách. To vše i díky podpoře různých donátorů a České unie sportu.

logo-cezMSMT_logotyp_text_cz

 

Sport, jakožto smysluplné naplnění volného času, pokládáme za základní  preventivní prvek v oblasti trestné činnosti a problematiky návykových látek. Ideálním cílem je dosáhnout individuálního zapojení dětí do zájmových aktivit  i po ukončení školy. V naší činnosti nám významně pomáhá i podpora různých podporovatelů. Mezi nimi jsou nejvýznamnější: MŠMT, Národní sportovní agentura, Nadace ČEZ, Královéhradecký kraj, Magistrát města Hradce Králové.

logo-cezZ nadačního příspěvku Nadace ČEZ pro období únor 2020 – únor 2021 se podařilo zajistit jednotné oblečení pro reprezentanty České republiky ve sjezdovém lyžování. Všichni tito reprezentanti – Denisa Macurová, Petr Petira a Magdalena Sailerová jsou členy SK Integra Hradec Králové, včetně trenéra Pavla Svobody. Budeme jezdit a reprezentovat v oblečení od české firmy Don Quiet. 

V roce 2020 a 2021 jsme, i díky tradičně dobré a dlouhodobé spolupráci s Královéhradeckým krajem, mohli vyvíjet činnost v rozsahu, který byl pro nás dostatečný. Bohužel jsme některé plány nenaplnili, a to v důsledku různých Covidových opatření a omezení.
Tento donátor nám pomáhá ve všech směrech – zajištění základní činnosti, podpoře našich členů, reprezentantů, a podporou námi pořádaných akcí. Jsme přesvědčeni, že i náš klub právě organizátorskou činností vzorně propaguje svůj kraj. A úspěchy reprezentantů rozhodně potěší také. Za podporu moc děkujeme!