Pevnost Josefov

Náš historický projekt pokračuje. 10. května jsme se vydali po stopách historie pevnostního města v Josefově. Josefov leží nedaleko Hradce Králové, a tak nás zajímala historie blízkého okolí.
Pevnostní město v Josefově vzniklo proto, aby panovníci nepřišli o svá vydobytá území. Marie Terezie byla donucena přemýšlet o tom, jak ochránit hranice monarchie. Původně se stavbou ve zdejším prostředí vůbec nepočítalo a bylo nejprve rozhodnuto zmodernizovat opevnění měst Hradec Králové a Olomouc. Ale až na základě rozhodnutí Josefa II. bylo podle návrhu francouzského stavebního inženýra za přísného utajení vybudováno pevnostní město.
Naše prohlídka začala právě historií těchto dvou panovníků. Ocitli jsme se ve vojenských kasárnách – kasematech a zjistili jsme, jak vojáci žili, spali a plnili rozkazy. Poté jsme se vydali do podzemí a strmými schody jsme se dostali do hlavní podzemní chodby. Tam jsme dostali lampy se svíčkami a procházeli jsme spletité podzemí. Také jsme si prošli vedlejší minové chodby, které měly sloužit k ukládání min a výbušnin. Cestou nás provázely naučné obrazy a shlédli jsme i rekonstrukci bitvy u Chlumu. Na závěr jsme si vyzkoušeli, jaké to bylo chodit v podzemí bez světla a být v naprosté tmě.
Na závěr nám paní průvodkyně objasnila celou historii pevnosti Josefov i v době světových válek, fungování obranných systémů a funkčnost pevnosti až do dnešních dnů.
Naše exkurze pokračovala v další části Josefova, a to na vojenském hřbitově, který se nachází za městem.  Návštěvou této lokality jsme poznali další část naší historie.

Autorka článku: Mgr. Lenka Rybová