Archiv autora: Mgr. Lenka Rybová

Školní kolo cyklistiky

Letošní jubilejní dvacáté školní kolo cyklistiky přilákalo čtyřicet sedm nadšených závodníků z devíti různých kategorií. Závodilo se ve známých podmínkách hradeckých lesů, kde nemusel mít nikdo obavy z toho, že zabloudí, což umožnilo všem soutěžícím zaměřit se na co nejlepší výkon.
Celý příspěvek

Pevnost Josefov

Náš historický projekt pokračuje. 10. května jsme se vydali po stopách historie pevnostního města v Josefově. Josefov leží nedaleko Hradce Králové, a tak nás zajímala historie blízkého okolí.
Pevnostní město v Josefově vzniklo proto, aby panovníci nepřišli o svá vydobytá území. Marie Terezie byla donucena přemýšlet o tom, jak ochránit hranice monarchie. Původně se stavbou ve zdejším prostředí vůbec nepočítalo a bylo nejprve rozhodnuto zmodernizovat opevnění měst Hradec Králové a Olomouc. Ale až na základě rozhodnutí Josefa II. bylo podle návrhu francouzského stavebního inženýra za přísného utajení vybudováno pevnostní město. Celý příspěvek

Na skok do historie

Poslední únorový den jsme se vydali se skupinou žáků 9. ročníku do Muzea Východních Čech v Hradci Králové.  Zaujala nás expozice „Cesty města“ a my jsme si vybrali její třetí část „K salonu republiky“. Výstava zahrnovala období z let 1880-1940, období bourání pevnostního Hradce Králové až po vrchol první republiky.
Seznámili jsme se s podobou města, které bylo obklopeno hradbami, s jejími počátky bourání, následné rozšiřování města a s novou zástavbou. Nechyběla jména významných architektů a stavitelů J. Gočára a J. Kotěry. V první části expozice jsme byli účastníky této proměny města díky dobovým fotografiím, filmu a makety Hradce Králové. S rozvojem města jsou nedílně spojeni i starostové tohoto období: František Ulrich a Josef V.B. Pilňáček. Celý příspěvek

Národní technické muzeum v Praze

Národní technické muzeum v Praze je největší českou institucí specializovanou na muzejní exponáty technického charakteru. První únorový den jsme se vydali vlakem do Prahy, právě do technického muzea. Protože muzeum spravuje 76 000 sbírkových předmětů, které dokumentují vývoj vědy a techniky v Českých zemích, měli jsme výukovou exkurzi hned z několika naukových předmětů najednou. Sbírky jsou uchovány v několika depozitářích, které jsou rozmístěny v pěti podlažích. Celý příspěvek

Jaroměřská hokejka 2024

Leden je na naší škole ve znamení florbalových turnajů. Před týdnem jsme odehráli školní kolo a ve středu 17. ledna jsme nominovali dvě družstva již na 14. ročník florbalového turnaje a dovednostních disciplín v Jaroměři. Letos se poprvé turnaje účastnili i naši nejmenší hráči. Druhé družstvo bylo složené z hráčů 7.- 10. tříd ZŠ auti a ZŠS.
Na turnaj přijelo 10 týmů, které byly rozděleny do dvou skupin. V každé skupině se hrálo systémem „každý s každým“. Celý příspěvek