Archiv autora: Mgr. Lenka Rybová

Na skok do historie

Poslední únorový den jsme se vydali se skupinou žáků 9. ročníku do Muzea Východních Čech v Hradci Králové.  Zaujala nás expozice „Cesty města“ a my jsme si vybrali její třetí část „K salonu republiky“. Výstava zahrnovala období z let 1880-1940, období bourání pevnostního Hradce Králové až po vrchol první republiky.
Seznámili jsme se s podobou města, které bylo obklopeno hradbami, s jejími počátky bourání, následné rozšiřování města a s novou zástavbou. Nechyběla jména významných architektů a stavitelů J. Gočára a J. Kotěry. V první části expozice jsme byli účastníky této proměny města díky dobovým fotografiím, filmu a makety Hradce Králové. S rozvojem města jsou nedílně spojeni i starostové tohoto období: František Ulrich a Josef V.B. Pilňáček. Celý příspěvek

Národní technické muzeum v Praze

Národní technické muzeum v Praze je největší českou institucí specializovanou na muzejní exponáty technického charakteru. První únorový den jsme se vydali vlakem do Prahy, právě do technického muzea. Protože muzeum spravuje 76 000 sbírkových předmětů, které dokumentují vývoj vědy a techniky v Českých zemích, měli jsme výukovou exkurzi hned z několika naukových předmětů najednou. Sbírky jsou uchovány v několika depozitářích, které jsou rozmístěny v pěti podlažích. Celý příspěvek

Jaroměřská hokejka 2024

Leden je na naší škole ve znamení florbalových turnajů. Před týdnem jsme odehráli školní kolo a ve středu 17. ledna jsme nominovali dvě družstva již na 14. ročník florbalového turnaje a dovednostních disciplín v Jaroměři. Letos se poprvé turnaje účastnili i naši nejmenší hráči. Druhé družstvo bylo složené z hráčů 7.- 10. tříd ZŠ auti a ZŠS.
Na turnaj přijelo 10 týmů, které byly rozděleny do dvou skupin. V každé skupině se hrálo systémem „každý s každým“. Celý příspěvek

Vánoční vystoupení

V úterý 12. prosince se ve škole chystá Jarmark. Stalo se již tradicí, že Jarmark zahájí „Vánoční vystoupení“ dětí z kroužků a třídních kolektivů. Vystoupením nás provází paní učitelka Bára, která nejprve rodiče, prarodiče a ostatní přátele školy naladí na vánoční atmosféru a vystoupení může začít. Nejprve se nám představuje zcela nový kroužek „Kolovrátek“ s lidovými písničkami a tancem. I když je tréma veliká, nikdo ji ani nepozná, neboť taneční kroky a pohyb tančí s písničkou. Pak přichází třída ZA2 s pásmem vánočních a zimních písní.

Celý příspěvek

Gotická Praha

Poznávání našich dějin formou projektu se stalo oblíbenou výukou žáků druhého stupně.
Dne 30. 11. se skupina žáků vydala na prohlídku gotické Prahy. A co je v Praze čekalo? Především Pražský hrad a jeho historické stavby. Exkurze začala již na zámeckých schodech, které vedou ke starému královskému paláci. Cestou jsme viděli stověžatou Prahu s typickými červenými střechami.
Nejprve jsme navštívili katedrálu sv. Víta. Původně předrománská rotunda, kterou nahradila trojlodní bazilika, a až v období vlády Karla IV., se stala stavbou gotické katedrály.

Celý příspěvek

Projekt „Jsem laskavec“

V letošním roce se žáci ze třídy SA1 společně s žáky na ergoterapii zapojili do soutěže s Laskavcem. Rozhodli se pro své mladší kamarády udělat radost nějakou hračkou, co sami zvládnou. Povedlo se jim vyrobit panenky z látky. Práci si rozdělili podle svých dovedností. Někdo šil oblečky, někdo vyráběl panence vlásky z vlny a někdo maloval obličej. Hotové panenky žáci předali kamarádům a kamarádkám v jejich třídě. Z fotek je vidět radost obdarovaných, kteří si panenku převzali. Radost a dobrý pocit z laskavého skutku mají i žáci, kteří panenky vyráběli a obdarovali své spolužáky. Rádi se zúčastníme soutěže i v příštím roce. 

Autorka článku: Mgr. Radka Podnecká