Zájmové útvary

Zájmovou činnost pokládáme za klíčovou pro spokojenost žáků a jejich zdravý tělesný a sociální rozvoj. Aktivity jsou rozmanité, podložené skvělým zázemím a vybavením. Veškerá činnost je zdarma.
Pestrou nabídku mimoškolní činnosti, počet dětí v ní zapojených – formou sportovních oddílů SK Integra a zájmových kroužků pokládáme za zcela mimořádnou, jedinečnou a nadstandardní. Tato činnost se neomezuje jenom na školu, ale ve všech případech se snažíme o návaznost naší činnosti na soutěže vyššího řádu díky různým postupovým kolům. Díky tomuto přístupu dosahujeme nejenom značného motivačního účinku k činnosti, ale umožňujeme dětem prožít zážitky a úspěchy, které jsou jim jinak většinou naprosto nedostupné. Zásadním výstupem je i nesporně kladný a viditelný výsledek v socializaci našich sportovců.

Struktura a nabídka zájmové činnosti je volná, může vznikat, měnit se a zanikat během školního roku, v závislosti na materiálních a personálních podmínkách, s ohledem na zájem a docházku zapsaných žáků.

Cílem zájmových kroužků a volitelných předmětů je snaha naučit děti naší školy vyplnit pozitivně volný čas aktivním zapojením do některého z nabízených druhů činností, rozvíjet kladné, a společnosti prospěšné, dovednosti a schopnosti dětí. Smysluplné naplnění volného času pokládáme za základní preventivní prvek v oblasti trestné činnosti a problematiky návykových látek. Ideálním cílem je dosáhnout individuálního zapojení dětí do zájmových aktivit i po ukončení školy.     

Mimoškolní sportovní činnost využívá spolupráci se sportovním klubem Integra, který zajišťuje základní sportovní trénink, činnost a reprezentaci školy v soutěžích jak v Českém svazu mentálně postižených sportovců, tak i Českém hnutí speciálních olympiádách. Od roku 2011 se výrazně zintenzivnila činnost klubu především v stolním tenisu, kde naši hráči hrají pravidelnou soutěž se „zdravými“ spoluhráči a soupeři. Je to pro ně nenahraditelná zkušenost, nejenom sportovní, ale i sociální. Zde je plně naplněn pojem „Integra“. Díky podpoře Českého olympijského výboru a MŠMT je také hrazen pronájem bazénu pro plavecké tréninky.

Kroužky pro školní rok 2019 – 2020 

Plavání I. Nováková
D. Ninger

P. Svoboda

úterý

čtvrtek

14.00-15.00 plavecký bazén
Stolní tenis

L. Palička

M. Chmelařová

čtvrtek 14.00-15.30 tělocvična
Tenis P. Svoboda celoroč. nepravidelně tělocvična, hřiště
Cyklistika P. Svoboda celoroč. nepravidelně terén, škola
Sportovní hry J. Boučková,   J. Navrátilová pondělí 13.30-15:00 Tělocvična, hřiště, herny
Muzicírování

J. Belková

J. Navrátilová

čtvrtek 13,30-15,00 Hudebna

Rozmarýnek

činnosti pro autistické děti

Lukešová, Krausová úterý 13.30-15,00 Škola
EVVO

L. Lukešová

L. Fahrnerová

středa 13,30-15,00 Škola

Drama I.

Určen dětem, které navštěvují hlavní soubor, k nácviku vystoupení

B. Vávrová

M. Hlásková

středa 14,00-16,00 Družina-herna

Drama II.

Přípravný soubor, určen pro děti, z nižších ročníků ZŠS, ZŠ, auti tříd

J. Krepindlová

J. Boučková

středa 13.30-15.00 herna

Míčové hry

Určen pro děti z auti. tříd. Základy míčových her, kondiční cvičení, atletická přípravka

Syrůčková

A. Michálková

středa 13,30-14,30 Tv, hřiště

Základy sportovních her

Bocca

I. Nováková

Vitvar

pátek 12,30- 14,00 TV