Archiv rubriky: Aktuality

Oznámení

Mateřská škola, Speciální základní škola a Praktická škola
Hradec Králové

ředitel školy vyhlašuje
v pondělí 27.9.2021 volný den ředitele školy

Zahájení školního roku 2021-2022

Ve středu 1. 9. 2021 v 8,00 hod. zahajujeme nový školní rok 2021-2022
ve všech součástech školy, včetně mateřské školy a školní družiny a pro všechny děti, které splní následující podmínky,
které vyplývají z platných zákonů, nařízení vlády, opatření a zásad MŠMT a MZd

  1. Do školy může jenom dítě zdravé

  2. Do školy nemůže dítě s jakýmikoli příznaky COVID-19

  3. Dítě bude povinno se přímo ve škole podrobit testování antigenním testem ve dnech 1. 6. a 9. září, nebo v tyto dny doložit platný negativní test či bude splňovat další podmínky Ministerstva zdravotnictví (viz. příloha)

  4. Doporučujeme, aby děti měly ve společných prostorách pokud možno respirátory nebo zdravotnické roušky

Děti, těšíme se na Vás!!!!!

Podrobné informace: Informace pro zákonné zástupce žáků k 1.9.2021

Úřední dny o prázdninách

Mateřská škola, Speciální základní škola a Praktická škola
oznamuje, že úřední dny o hlavních prázdninách budou:

od 1.7.2021 do 22.8.2021 každé pondělí a středu od 10,00 do 12,00 hod.

od 23.8.2021 do 31.8.2021 každý den od 9,00 do 12,00 hod.

 

2. kolo přijímacího řízení

Ředitel Mateřské školy, Speciální základní školy a Praktické školy, Hradec Králové
vyhlašuje
2. kolo přijímacího řízení
pro školní rok 2021/2022 do oborů vzdělání dle RVP:

78-62-C/01 Praktická škola jednoletá

78-62-C/02 Praktická škola dvouletá

Přihlášky zašlete nebo individuálně předejte nejpozději do 31. 8.  2021 na adresu školy:
MŠ, SpZŠ a PrŠ, Hradecká 1231, 50003 Hradec Králové.
Bližší informace získáte na tel. č.: 495210661 – ředitel školy, 495514814 – zástupce ředitele školy,  495514814 – výchovná poradkyně.

Přijímací řízení 2021-22 – vyhlášení 2. kola – podrobné informace

Rada školy

Oznámení
zákonným zástupcům žáků a pedagogickým pracovníkům školy
o volbách do školské rady

 

Vážení rodiče, kolegové,
vyhlašuji dle  Zákona  č. 561/2004 Sb., školský zákon, § 167 volby do školské rady.

Termín voleb 2 zákonných zástupců žáků:
pro volební období 2. 6. 2021 – 1. 6. 2024:  1. 6. 2021

Termín voleb zástupců 2 pedagogických pracovníků:
pro volební období 2. 6. 2021 – 1. 6. 2024:  1. 6. 2021                                                                                                                 

Oznámení o volbách do školské rady -podrobné informace

Informace o účelu a činnosti školské rady

 

Otevření školy

Od pondělí 12. 4. 2021 otvíráme

všechny součásti školy, včetně mateřské školy a školní družiny a pro všechny děti

Děti do školy mohou nastoupit za následujících podmínek, které vyplývají z platných zákonů a nařízení vlády:

1. Do školy může jenom dítě zdravé
2. Do školy nemůže dítě s jakýmikoli příznaky COVID-19
3. Dítě bude povinno se přímo ve škole podrobit 2x týdně testování antigenním testem
4. V případě pozitivního výsledku testu na COVID-19 nebo akutních příznaků nesmí dítě zůstat ve škole, zákonný zástupce si ho neprodleně vyzvedne

Děti, těšíme se na Vás!!!!!

Další informace budou na www stránky postupně doplněny,
sledujte je! Viz níže