Archiv rubriky: Aktuality

Konec školního roku – vysvědčení!
Vážení rodiče, děti!!!
Protože současná situace umožňuje, abychom rozdali vysvědčení společně všem dětem (hurááááá) přímo ve škole, byli bychom rádi, kdyby všechny děti přišly v pátek 26. 6. 2020 od 7,45 do svých kmenových tříd pro své vysvědčení a také se rozloučit se svými kamarády a učiteli!!!!
Tímto dnem také končí letošní podivný školní rok (v pondělí 29. 6. a úterý 30. 6. jsou vyhlášeny volné dny ředitele školy, škola je uzavřena).
Prosíme, aby každé dítě, které ještě ve škole nebylo, s sebou mělo čestné prohlášení podepsané zákonným zástupcem, jinak nemůže být do školy vpuštěno.

Čestné prohlášení

Ředitel Mateřské školy, Speciální základní školy a Praktické školy, Hradec Králové

vyhlašuje

2. kolo přijímacího řízení

pro školní rok 2020/2021 do oborů vzdělání dle RVP:
78-62-C/01 Praktická škola jednoletá
78-62-C/02 Praktická škola dvouletá

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů:
78-62-C/01 Praktická škola jednoletá                          1
78-62-C/02 Praktická škola dvouletá                           5


2. kolo Přijímací řízení 2020-21 – podrobné informace

 

Otevření školy 8.června 2020

Vážení rodiče,

situace ve škole se mimořádným opatřením MZDR ČR ze dne 25.5.2020 a Metodickým pokynem MŠMT ze dne 27.5.2020 zásadně mění, škola bude pro žáky od 8. června 2020 otevřena pro všechny součásti naší školy.

Byli bychom rádi, kdybyste této možnosti využili. Děti by se ještě spoustu věcí mohly doučit, ujasnit, potkaly by se s kamarády, se svými učiteli. Vyučovat se bude pochopitelně v omezeném režimu, zaměříme se na hlavní předměty. Žáci, kteří budou chodit do školy, se již nebudou muset vzdělávat distančně. Žáci, kteří zůstanou doma, budou tuto povinnost mít nadále.

Abychom mohli otevření a provoz školy připravit, potřebujeme zcela závazně (Přihláška a dotazník na poslední straně) zjistit Váš zájem a účast Vašeho dítěte na vyučování, které bude realizováno za následujících podmínek.

Podmínky účasti Vašeho dítěte na vyučování

Hygienické zásady – směrnice školy při otevření 8 6 2020

Čestné prohlášení

Přihláška a dotazník pro rodiče

Otvíráme školu

Na jednání vlády dne 25.5. 2020 byla schválena možnost otevření speciálních základních škol určených pro žáky s mentálním postižením, souběžným postižením více vadami a autismem, a to v období od 1. června do 30. června.

Naše škola bude otevřena (pravděpodobně od 8. června 2020), informace budou upřesněny na základě platné legislativy v pátek 29.5.2020.

Škola nadále uzavřena

Vážení rodiče,
S ohledem na metodické pokyny Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č.j. MSMT-19185/2020-1 a č.j. MSMT-19186/2020-1 ze dne 2. května 2020  Vám oznamuji, že pro většinu žáků bude škola

uzavřena

až do konce letošního školního roku 2019/2020.

Mimořádná opatření od 4. 5. 2020 – podrobné informace
Čestné prohlášení

Mimořádná opatření

Vážení rodiče,
všichni jsme v této pandemické situaci poprvé, všichni se učíme v ní pohybovat, snažíme se s ní vyrovnat co nejlépe. Naprosté většině z Vás bych rád poděkoval za dosavadní přístup, snažíte se se školou spolupracovat, udržet vaše děti v kontaktu se školou. Víme, že ne vždy máte k dispozici potřebné vybavení pro On – line výuku, ale to nevadí! Pokusíme se najít jinou formu vzdělávání. Je třeba se s dětmi učit. To proto, aby nezapomněly učivo, nezapomněly, že každý má svoje povinnosti a řád – mají je tedy i ony. V současné době nemají prázdniny!
Zároveň jsme všichni zahlceni různými termíny, povinnostmi a zprávami.
Dovolte mi, abych Vás proto informoval, co nás asi čeká v nejbližší době, zdali to bude doopravdy, nikdo neví: Celý příspěvek

Mateřská škola, Speciální základní škola a Praktická škola, Hradec Králové
Hradecká 1231, Hradec Králové 500 03

Mateřská škola SLUNEČNICE
v Markovické ulici 621/9 v Hradci Králové
je určena pro děti:
s autismem, s poruchou autistického spektra (PAS), se všemi stupni mentálního postižení, s kombinovanými vadami, případně s jiným typem postižení.
Zápis pro školní rok 2020/2021
Vzhledem k mimořádným opatřením bude probíhat
2. – 16. 5. 2020 od 9,00 do 11,00

Upřednostňuje se podání žádosti datovou schránkou, emailem s elektronickým podpisem, poštou a v krajním případě osobním podáním v mateřské škole (bude nutné organizovat příjem žádostí tak, aby nedošlo k vyšší koncentraci a k vyššímu pohybu osob v prostorách mateřské školy)

Podrobné informace – zápis MŠ 2.-16. 5. 2020