Archiv rubriky: Archiv aktualit

Otevření školy od 18. 11. 2020

Znovu otvíráme pro všechny žáky školu od 18. 11. 2020

Vážení rodiče, protože dne 11. 11. 2020 rozhodla Vláda České republiky o znovuotevření škol, od 18. 11. 2020 škola bude v činnosti ve všech součástech a ve všech ročnících prezenční formou vzdělávání (s denní docházkou) včetně střední školy – Praktické školy.

Školní jídelna je v provozu, ale musíte pro své dítě obědy objednat osobně nebo na www stránkách jídelny! Nelze provést automatické objednání obědů za celou školu.

Činnost školy od 18 11 2020 – podrobné informace

Školská rada

Vážení rodiče, vážení kolegové

s okamžitou platností  odvolávám volby do Školské rady naší školy. Toto opatření č.j. MSMT-40610/2020-1 ze dne 29.10.2020, které prodlužuje funkční období členů školských rad.

Volby budou vyhlášeny dle vývoje situace s nouzovým stavem.

Uzavření školy

Uzavření školy

Od 2. listopadu 2020 dojde k dočasnému uzavření základní školy, základní školy speciální a střední školy jednoleté i dvouleté.

Výuka bude od pondělí probíhat distančně.

 

Volby do školské rady

Oznámení
zákonným zástupcům žáků a pedagogickým pracovníkům školy

o volbách do školské rady

Termín voleb dvou zákonných zástupců žáků
pro volební období 12. 11. 2020 – 11. 11. 2023: 

5. 11. 2020

Žádám zákonné zástupce rodičů a pedagogy o navržení kandidátů do školské rady do 2.11.2020 podáním k řediteli školy (písemně, elektronicky, SMS)     

Oznámení o volbách do školské rady                    

Ředitelské volno

Ředitel Mateřské školy, Speciální základní školy a Praktické školy oznamuje:

v pátek 25.9.2020 NEBUDE vyhlášeno ředitelské volno.

Výuka bude probíhat podle platných vyučovacích rozvrhů.

Hygienické a organizační zásady po otevření školy od 1.9.2020
Základním materiálem je Manuál MŠMT – „Provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke „COVID – 19“  ze dne 17.8.2020 a jeho případných doplňků.

Jsou operativně zaváděna a dodržována všechna aktuální opatření Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva školství, pravidla vyplývající z jednotlivých stupňů pohotovosti systému Semaforu.

Jednotným místem pro zveřejňování aktuálních oznámení jsou:

  • www stránky školy
  • vyvěšení u hlavního vchodu
  • úřední deska

Směrnice školy:
Hygienická opatření k 1.9.2020