Archiv rubriky: Archiv aktualit

Uzavření školy

Činnost školy od 1. 3. 2021
Zavřeno!
Vážení rodiče, jak jistě víte, Vláda České republiky přijala 26. 2. 2021 další krizové opatření, proto Vás chci seznámit s činností školy 1. 3. 2021
Od 1. 3. 2021 jsou všechny součásti školy uzavřeny!!!
Provoz bude obnoven až znovu na základě rozhodnutí vlády v maximálním povoleném rozsahu.
Omlouvám se Vám za stávající situaci, ale jsou to nezbytná opatření.
Pavel Svoboda, ředitel školy

Zápis do MŠ

Mateřská škola SLUNEČNICE
v Markovické ulici 621/9 v Hradci Králové

 ZÁPIS PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

bude probíhat ve vestibulu Speciální základní školy a Praktické školy, Hradec Králové, Hradecká 1231, PSČ 500

4. – 5. 5. 2021 od 8,00 do 15,00

 MŠ Slunečnice je určena pro děti:

 s autismem, s poruchou autistického spektra (PAS), se všemi stupni mentálního postižení, s kombinovanými vadami, případně s jiným typem postižení.

 Děti jsou přijímány na základě písemného doporučení školských poradenských zařízení (SPC, PPP), případně pediatrů a jiných odborných lékařů.

zápis 2021- MŠ Slunečnice

Dny otevřených dveří jinak

Mateřská škola, Speciální základní škola a Praktická škola v Hradci Králové, Hradecká ulice 1231
Vás zve na

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

OD 15. 2. DO 2. 4. 2021

Konzultace a prohlídka školy proběhne formou individuálních návštěv, při dodržování epidemiologických pravidel ke COVID – 19 a dodržování vyhlášených opatření vlády, Ministerstvem školství a Ministerstvem zdravotnictví.

Vedení školy vám bude k dispozici a zodpoví vám dotazy ohledně zápisu, školní výuky a organizace vzdělávání. V případě zájmu vás provedou po škole a budete mít možnost i nahlédnout do vyučování.(Pokud to vládní opatření umožní).

Návštěvu školy si prosím předem dohodněte na těchto kontaktech:
telefon: 495 514 814, e- mail: info@specialnihk.cz

Zápis do ZŠ

Mateřská škola, Speciální základní škola a Praktická škola,
Hradec Králové, Hradecká 1231

vyhlašuje ZÁPIS
dětí do 1. ročníku oborů vzdělání: základní škola a základní škola speciální

(přijímáme i do přípravného stupně základní školy speciální)

který se koná

ve čtvrtek 8. dubna 2021 od 11.00 do 17.00 hod.

V případě mimořádných Opatření vyhlášených vládou, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy nebo Ministerstvem zdravotnictví vás budeme informovat o jiné formě zápisu.

Zápis do školy na školní rok 2021-2022

Ředitel Mateřské školy, Speciální základní školy a Praktické školy, Hradec Králové
vyhlašuje
1. kolo přijímacího řízení
pro školní rok 2021/2022 do oborů vzdělání dle RVP:

78-62-C/01 Praktická škola jednoletá

78-62-C/02 Praktická škola dvouletá

Přihlášky zašlete nebo individuálně předejte nejpozději do 1. 3. 2021na adresu školy.

Podrobné informace k přijímacímu řízení

Prezenční výuka

Vážení rodiče,

výuka ve Speciálních školách a v Praktické škole probíhá

od 4. ledna 2021 prezenční formou; je povolena osobní přítomnost žáků a studentů ve škole.

Školská rada

Vážení rodiče, vážení kolegové

s okamžitou platností  odvolávám volby do Školské rady naší školy. Toto opatření č.j. MSMT-40610/2020-1 ze dne 29.10.2020, které prodlužuje funkční období členů školských rad.

Volby budou vyhlášeny dle vývoje situace s nouzovým stavem.

Ředitelské volno

Ředitel Mateřské školy, Speciální základní školy a Praktické školy oznamuje:

v pátek 25.9.2020 NEBUDE vyhlášeno ředitelské volno.

Výuka bude probíhat podle platných vyučovacích rozvrhů.