Přírodní památka Plachta

Královéhradecký kraj vypsal výzvu MUP k volnočasovým aktivitám. Naše škola se do ní zapojila projektem „Město, které je mým životem“. Poznat dobře své město, jeho kulturní skvosty, přírodní  a  architektonické zajímavosti, bylo cílem projektu. Jednou z dalších aktivit byl environmentální terénní program zaměřený na biodiverzitu hradecké přírodní památky na Plachtě.
21. 9. 2021 jsme vyrazili na zajímavou akci. Pan průvodce z ochranářské skupiny JARO nás vedl skrytými cestičkami krajinou, kterou bychom ve městě nečekali – kus krásné divoké přírody v centru Hradce Králové.
Ráz zvláštního prostředí této oblasti  byl vytvořen pomocí tanků, které tam jedenkrát ročně udržují to správné prostředí. Vyskytují se zde mnohdy  jedinečné druhy obojživelníků, plazů a hmyzu.
Při svém putování jsme na rybníku Češík  zahlédli několik druhů kachen, labutě a občas vyšplouchl i nějaký kapřík. V tůňkách, loužích, rybníčcích a mokřinách jsme pozorovali potápníky, larvy, vodoměrky a žabky.  Nad nimi kroužily vážky a šídla. Pro další létající hmyz zde byly vytvořeny dva hmyzí hotely. Velmi nás zaujal  „hřbitov místních vymřelých druhů“. Celý příspěvek

Oznámení

Mateřská škola, Speciální základní škola a Praktická škola
Hradec Králové

ředitel školy vyhlašuje
v pondělí 27.9.2021 volný den ředitele školy

Plavba parníkem

Královéhradecký kraj vypsal výzvu MUP k volnočasovým aktivitám. Naše škola se do ní zapojila projektem „Město, které je mým životem“. Poznat dobře své město, jeho kulturní skvosty, přírodní  a  architektonické zajímavosti, bylo cílem projektu.

V pátek 16. 9. 2021 se třídy ZŠS zúčastnily v rámci grantu „Město, které je mým životem…“ plavby parníkem.
Vypluli jsme z přístaviště na Smetanově nábřeží proti proudu řeky Labe směr Plácky. Otočka byla u železobetonového mostu z roku 1912, který spojuje části Plácky a Věkoše. Cestou jsme viděli budovu filharmonie, městských lázní, kongresového centra Aldis. Podpluli jsme silniční Labský most a železniční most na trati do Třebechovic pod Orebem. Také jsme mávali na cyklisty a pěší na cyklostezce, která vede podél Labe do Jaroměře, Kuksu, Dvora Králové a dál směr Podkrkonoší. K našemu překvapení jsme při návratu nezakotvili hned v přístavišti, ale minuli jsme ho, podpluli silniční Tyršův a Pražský most a až u jezu zvaném „Hučák“ jsme se otočili a definitivně pak přistáli v přístavišti. A tak jsme ještě zahlédli z vodní hladiny Muzeum východních Čech, Český rozhlas, vodní elektrárnu „Hučák“. Plavba trvala zhruba hodinu a po vodě jsme urazili asi 5,5 km. Všem se to moc líbilo, byl to nevšední zážitek. Poznali jsme Hradec Králové, město, kde mnozí bydlíme a všichni chodíme do školy, zase z jiného úhlu pohledu. Všechny děti byly hodné, nikdo nespadl přes palubu a tak nebylo třeba ani záchranného kruhu. J I mořská nemoc se nám vyhnula, nikdo se nebál, nikomu nebylo špatně z houpání na vlnách.

Zahájení školního roku 2021-2022

Ve středu 1. 9. 2021 v 8,00 hod. zahajujeme nový školní rok 2021-2022
ve všech součástech školy, včetně mateřské školy a školní družiny a pro všechny děti, které splní následující podmínky,
které vyplývají z platných zákonů, nařízení vlády, opatření a zásad MŠMT a MZd

  1. Do školy může jenom dítě zdravé

  2. Do školy nemůže dítě s jakýmikoli příznaky COVID-19

  3. Dítě bude povinno se přímo ve škole podrobit testování antigenním testem ve dnech 1. 6. a 9. září, nebo v tyto dny doložit platný negativní test či bude splňovat další podmínky Ministerstva zdravotnictví (viz. příloha)

  4. Doporučujeme, aby děti měly ve společných prostorách pokud možno respirátory nebo zdravotnické roušky

Děti, těšíme se na Vás!!!!!

Podrobné informace: Informace pro zákonné zástupce žáků k 1.9.2021

III. turnus příměstského tábora

Srpnový turnus příměstského tábora provázelo téma: Indiáni a kovbojové.
„Počasí nám přeje, tak hned vyrážíme do Botanické zahrady, kde si povídáme o bylinkách“. Cestou do školy na louce trháme různé květiny do našeho herbáře. Odpoledne jsme se pustili do výroby indiánských čelenek a zdobeného totemu – nechybí ani kovbojské omalovánky a písničky.
Druhý den tábora nám začíná na Divokém západě v kukuřičném bludišti. Našli jsme všechny indicie k hádankám, vyluštili tajenku a dostali odznak malé kukuřičky. Najít východ bylo těžké, ale i to jsme zvládli. Odpoledne jsme si zahráli na indiány, naučili se indiánský pokřik.
Třetí den jsme si opět užili. V Tongu jsme se opravdu vyřádili, zaskákali si na trampolínách a některé spolkla i obrovská ryba jménem Nemo. Po obědě a aktivním dopoledni jsme si odpočinuli a relaxovali. Stihli jsme i vyrobit koně z papíru, na kterých zítra pojedeme závody i přes překážky. Celý příspěvek

II. turnus příměstského tábora

Další běh příměstského tábora provázela „Cesta do minulosti“
1. den historického tábora jsme zahájili na téma: “ Dinosauři a doba „Hippies“. Dopoledne proběhla tvorba dinosauřích stop ze sádry. Děti si vyzdobily trička a čelenky ve stylu hippie. Odpoledne mezi dováděním na koloběžkách a trampolíně jsme barvili velká dinosauří vajíčka, což se dětem moc líbilo.
Nejstarší a nejdelší období naší historie je pravěk. Neváhali jsme a zavítali do „Pravěku“. Vyráběli jsme šperky z kostí a vyzkoušeli si nástěnnou malbu za zvuků Kalimby (pravěká harfa). Odpoledne děti zhlédly ukázku výbuchu sopky a na závěr lovci ulovili mamuta a ženy sbíraly plody.
Jak těžký a zároveň krásný byl život ve středověku? To si připomněli statečné a odvážné děti, které přemohly draka (šiškami), zachránily princeznu. Zato byly pasovány na rytíře a opekly si maso na ohni. Program jsme zakončili letem čarodějnic. Celý příspěvek

I. turnus příměstského tábora

První červencový turnus byl ve znamení „Světa kolem dokola“.
„Hola, hola, příměstský tábor volá. Pojďte děti, dětičky, zazpíváme písničky. O tom co se kolem děje, venku, ve městě, v přírodě. Co vnímáme očima, ušima, rukama“, tak jsme začínali náš týdenní pobyt. První den jsme prošli do parku na soutok a povídali si o přírodě, zvířátkách.
nechyběly ani oblíbené průlezky, houpačky, koloběžky a trampolínky. Sluníčko se na nás smálo a my jsme se vydali za vodními radovánkami. Nakonec jsme si vyrobili město z papíru.
Další den tábora byla zase naopak samá voda, ale i led, stav beztíže a mléčná dráha. Vyrazili jsme do Planetária. Cestou jsme pořádně zmokli, ale program za to určitě stál. Prohlédli jsme si naší Zem, Měsíc a spoustu dalších planet. Celý příspěvek

Závěr školního roku 2021

Rozloučení na konci školního roku patří již k tradičním akcím naší školy. Ředitel školy zhodnotil školní rok:
„Milí přátelé, žáci, učitelé, asistenti! Již to byl druhý školní rok, kdy nebylo všechno tak, jako dřív. Do školy jste nechodili celých 10 měsíců, ale jenom jejich část, jak nám to dovolila situace spojená s onemocněním COVID-19. Když jste do školy nemohli, tak jste se učili doma a se svými kamarády a učiteli jste se viděli jenom přes počítač. A to ne všichni. Byli jsme všichni zavření doma a nebavilo nás to. Dlouho jsme nemohli ani chodit na tělocviky, do zájmových kroužků, nehrát v divadelním souboru Slunovrat, nepotkávat se s kamarády. Přesto se podařilo všechno dohnat a dostáváte vysvědčení ve škole, tak jak to mám být“.
Poté jsme se rozloučili s vycházejícími žáky ze základní školy a s absolventy střední praktické školy. Třídní učitelé jim popřáli mnoho úspěchů v dalším studiu, ale i v životě. Slavnostně jim předali drobné upomínky na školní léta.
Na závěr pan ředitel poděkoval i učitelům a asistentům pedagoga: „ děkuji vám za to, jak jste tento zvláštní školní rok zvládli. Bylo to učení těžké a náročné. Se spoustou dalších povinností a činností.“
A nakonec jsme si popřáli krásné prázdniny plné zážitků, kamarádů, sluníčka a odpočinku.

Úřední dny o prázdninách

Mateřská škola, Speciální základní škola a Praktická škola
oznamuje, že úřední dny o hlavních prázdninách budou:

od 1.7.2021 do 22.8.2021 každé pondělí a středu od 10,00 do 12,00 hod.

od 23.8.2021 do 31.8.2021 každý den od 9,00 do 12,00 hod.