Krajské kolo soutěže „O nejzdařilejší dílenský výrobek“ 2019

Dne 24. 4. 2019 se v naší škole uskutečnilo krajské kolo dílenské soutěže „O nejzdařilejší dílenský výrobek“. Zúčastnilo se ho 11 žáků a 1 žákyně z 6.-9. ročníku ZŠ, vítězů školních kol z Rychnova nad Kněžnou, Dobrušky, Vrchlabí, Nového Bydžova, Trutnova a Hradce Králové. Konkurence byla již tradičně velmi silná. Porota složená z učitelů pracovního vyučování různých škol měla opět velmi těžký úkol. Hodnotila především přesnost, povrchovou úpravu a celkový vzhled výrobku.

 Výsledky a umístění

Celý příspěvek

Velikonoční barvení ve 2. a 4. třídě

Velikonoce jsou za námi, ale my vzpomínáme…Na Velikonoce se musí každý z nás připravit. A tak jsme si o těchto velkých svátcích četli, povídali, vyprávěli… Hodně nám v tom pomohla i návštěva knihovny U velryby. Tam jsme si obkreslili a vybarvili velikonoční kraslice a hlavně se dozvěděli o všech dnech předvelikonočních. Proč je modré pondělí, proč je zelený čtvrtek? A domluvili jsme se na několika aktivitách, kterým jsme říkali VELIKONOČNÍ BARVENÍ.

Celý příspěvek

Matematická soutěž

Co je to Pangea?
Matematická soutěž pro žáky základních škol a víceletých gymnázií, které baví počítání.Zcela poprvé si žáci mohli s Pangeou zasoutěžit v roce 2013, kdy proběhl první ročník soutěže. Od té doby se každoročně soutěže účastní základní školy a víceletá gymnázia po celé České republice, v loňském roce soutěžilo téměř 56 000 dětí z 518 škol. Pangea je unikátní v nabídce matematických úloh, které sestávají z běžného života každého z nás. V posledních letech se objevily témata – architektura, medicína, sport, doprava, stravování…
Velmi pěkného výsledku dosáhl Jiří Balcar v kategorii sedmých tříd. V rámci kraje se umístil na 49. místě z celkového počtu 372 žáků, tj. má výsledek lepší než 87% žáků. V celorepublikovém měřítku je mezi 10% nejlepších řešitelů.
V kategorii šestých tříd nejlepšího výsledku dosáhl Jakub Záruba, který se v rámci kraje umístil na 74. místě z celkového počtu 364 žáků, tj. má výsledek lepší než 80% žáků.
Všem zúčastněným blahopřejeme a přejeme další úspěchy!

Velikonoční výstava 2019

Jako každý rok, i letos se na naší škole 16. 4. 2019 konala Velikonoční výstava, kterou si naši žáčci připomínají nejen samotné Velikonoce a jejich symboly (pomlázka, beránek, malovaná vajíčka neboli kraslice, kuřátka či zajíček), ale také samotnou oslavu jara a probouzející se přírody po dlouhém zimním spánku. Výstavě předcházelo povídání o velikonočním týdnu, kde se děti seznámily se zvyky na Škaredou (popeleční) středu, která patřila očistě domu včetně vymetání komínů. Dále se dozvěděly o Zeleném čtvrtku, který byl spjat s očistou těla, kdy se jedla především zelená zelenina a kdy navečer „zvony uletěly do Říma“ a děti tak po vsi chodily s řehtačkami. Už vědí, že Velký pátek znamená otevírání pokladů a také to, že by se nemělo sahat do země /hlíny ani prát prádlo. Znají Bílou sobotu, Velikonoční neděli (Boží hod velikonoční), která je spojená s pečením mazanců, pletením pomlázek a zdobením vajíček, i Velikonoční pondělí, kdy si děti chodí pro koledu s pomlázkou. No, a tyto své znalosti přetvořili naši žáčci ze ZŠ speciální do překrásných výtvorů či přímo uměleckých děl.

Knihovna Medium – Lidské smysly

Třídy A3, A4 a jeden žák ze třídy A1 již po několikáté navštívily knihovnu MEDIUM, kde na ně čekal pěkný a naučný program na téma Smysly. Žáci se teoreticky i prakticky seznámili se všemi lidskými smysly, a to formou poslechu knižních textů, prostřednictvím obrázků i vlastní zkušeností s některými vůněmi, chutěmi, zvuky a doteky. Na závěr si jako vždy mohli půjčit knížky, které je zaujaly a před návratem do školy si je prezenčně prohlédnout. Návštěva knihovny je pro žáky vždy velkým přínosem a to již z několika důvodů: učí je vztahu k literatuře, ke knihám jako takovým, vhodnému chování ve veřejném prostředí, dodržování ticha v knihovně a zároveň si vždy odnesou nové poznatky a zážitky na téma, které je současně zajímavé i poučné.

Školní laťka 2019

Kde jsou dívky? Tak by se dala nazvat letošní školní laťka, kdy se zúčastnila pouze 1 dívka z nové budovy a 5 z budovy staré. A celkově, zdá se nám, že na „staré budově“ ubývají sportovci. Mnozí tradiční účastníci se nepřihlásili, noví sportovci nenašli tolik odvahy, aby předvedli svoji šikovnost a obratnost.  Škoda! Podmínky máme vynikající, chtělo by je to využívat. Jinak by mohla tato krásná a tradiční soutěž zaniknout. A to by teprve byla škoda!  Závodilo se 10. dubna ve středu.
Školní laťka je přebor školy ve skoku vysokém, krásné sportovní atletické disciplíně.
Letos se školní laťka uskutečnila opět ve 2 kolech – v prvním soutěžila „stará budova“, v kole druhém „první budova“. Tentokrát se našlo daleko více sportovců na „nové“ budově, z toho máme obrovskou radost. Navíc se u nich výrazně zlepšily výkony.
Co bylo nejhezčí? Atmosféra a nádherné souboje a výkony nad laťkou. A proto to děláme!
Výsledky

MČR ve florbale – Praha 2019

10.4. se konalo MČR ve florbale v Praze na krásném halovém stadionu AC SPARTA Praha. Naše mužstvo bylo složeno s Integrou Pardubice a to ve složení: Daniel Ferenc, Samuel Ferenc, René Morga a Michal Pešta. Hráli jsme ve skupině s Lysou Horou (prohra 1:3) a s Jabloncem (prohra 1:9). Tím pádem jsme nepostoupili do semifinále a hráli jsme o konečné pořadí. Výsledkem bylo 6. místo na MČR ve florbale. Kluci si odvezli hezký zážitek z pražského prostředí a snad v příštím roce se jim bude dařit lépe.

Krkonošský pohár ve vybíjené

Na začátku dubna se uskutečnila pravidelná akce Speciálních škol Trutnov – Krkonošský pohár ve vybíjené. Za náš tým hrálo 5 žáků: Javier Pecha, Dan Ferenc, Lukáš Kocourek, René Morga, Vojta Kubeník. I když nás bylo o jednoho hráče míň, podařilo se našemu družstvu díky své houževnatosti vybojovat hezké 3. místo z celkově sedmi startujících mužstev. Nutno ještě podotknout, že ačkoli někteří naši hráči nemají ve škole úplně vzorné chování, na akci se chovali zcela bezproblémově a v duchu fair play.
Výsledková listina

Ekologický program – SEVERu

Dne 3. dubna se žáci tříd A3, A4, A7 a S4 zúčastnili ekologického programu v rámci environmentální výchovy, a to ve středisku ekologické výchovy SEVER Hradec Králové. Jednalo se o dva programy z čtyř programového cyklu o životě zvířat. V rámci prvního programu s názvem Krtek a jeho kamarádi se žáci dozvěděli o přírodě a životě ve městě. Po svačinové přestávce pak na první část navázal program druhý, a to na téma Život na vesnici. Oba programy byly velmi pěkně připravené, lektorky aktivně zapojovaly žáky do děje a zábavnou formou jim předávaly základní informace o daných tématech. Na tyto programy bude pro stejnou skupinu žáků navazovat druhá část, a to 17. dubna, a to opět formou dvou programů. Tentokrát na téma Domácí mazlíčci a Pojďte s námi do ZOO. Již nyní se moc těšíme.