Archiv rubriky: Aktuality

Den otevřených dveří

Mateřská škola, Speciální základní škola a Praktická škola
v Hradci Králové, Hradecká ulice 1231

Vás zve na

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

Ve čtvrtek 8. 12. 2022, OD 8,00 DO 14,00 HODIN

Nabízíme prohlídku školy, možnost nahlédnout do výuky.

Přijďte se podívat, v jakých podmínkách se učí děti se speciálními vzdělávacími potřebami.

SRDEČNĚ VÁS ZVEME DO NAŠÍ KRÁSNÉ ŠKOLY.

Naše škola je státní a je určena pro děti se všemi stupni mentálního postižení, s kombinovanými vadami a s autismem z celého Královéhradeckého kraje.

Vánoční Jarmark

Mateřská škola, Speciální základní a Praktická škola
Hradec Králové Vás zve na 

11. vánoční jarmark

 

Ve čtvrtek 8. 12. 2022 v prostorách školy
od 7:40 hodin do 15:30 hodin

 Přijďte si zakoupit vánoční cukroví, zdobené perníčky a dárky, které pro Vás vyrobily děti
s pomocí učitelů a rodičů naší školy. Dárky u nás nakoupíte za příznivé ceny. Bude pro Vás připraveno i vánoční pohoštění.

VSTUP ZDARMA

Výtěžek z prodeje bude věnován dětem naší školy.

 

Doučování žáků škol – 3.2.3. plán národní obnovy

 

Cílem programu je zajistit přednostní doučování žákům, kterým hrozí školní neúspěch. Došlo u nich také k vážnému zhoršení výsledků vzdělávání. Sledován je nejen prospěch, ale také základní přehled v tématech, schopnost navázat na další očekávané znalosti.
Pro zařazení žáka či žákyně do programu doučování je určující, zda naplňuje jedno nebo více z uvedených kritérií. V rámci finanční podpory, která je poskytována EU, bude podpořeno 9 vybraných žáků, kteří splňují zadaná kritéria.
Doučování je realizováno čtyřmi kvalifikovanými pedagogickými pracovníky  a pěti asistenty pedagoga z řad stávajícího pedagogického sboru.

Slavnostní otevření MŠ Slunečnice

V úterý 3. května 2022 proběhlo slavnostní přestřižení pásky nově zrekonstruované mateřské školky Slunečnice na Slezském Předměstí v Hradci Králové. 

Stavební práce na rekonstrukci školky trvaly od března do prosince 2021. Předmětem projektu bylo zateplení obálky budovy, střechy, výměna oken a instalace rekuperačních jednotek, vše za účelem snížení energetické náročnosti budovy. Celkové náklady projektu činily 12 milionů korun. Na projekt byla poskytnuta dotace téměř 4 milióny korun z Operačního programu Životní prostředí z Fondu soudržnosti. Projekt mělo na starosti Oddělení projektového řízení CIRI.

Zápis MŠ

Mateřská škola SLUNEČNICE
v Markovické ulici 621/9 v Hradci Králové, PSČ 500 03

ZÁPIS PRO ŠKOLNÍ ROK 2022/2023
bude probíhat v MŠ Slunečnice

ve dnech 2. – 13. 5. 2022  od 8,00 do 15,00

 MŠ Slunečnice je určena pro děti:

 s autismem, s poruchou autistického spektra (PAS), se všemi stupni mentálního postižení, s kombinovanými vadami, případně s jiným typem postižení.

 Děti jsou přijímány na základě písemného doporučení školských poradenských zařízení (SPC, PPP), případně pediatrů a jiných odborných lékařů.

zápis 2022- MŠ Slunečnice – podrobné informace