Archiv rubriky: Aktuality

Slavnostní otevření MŠ Slunečnice

V úterý 3. května 2022 proběhlo slavnostní přestřižení pásky nově zrekonstruované mateřské školky Slunečnice na Slezském Předměstí v Hradci Králové. 

Stavební práce na rekonstrukci školky trvaly od března do prosince 2021. Předmětem projektu bylo zateplení obálky budovy, střechy, výměna oken a instalace rekuperačních jednotek, vše za účelem snížení energetické náročnosti budovy. Celkové náklady projektu činily 12 milionů korun. Na projekt byla poskytnuta dotace téměř 4 milióny korun z Operačního programu Životní prostředí z Fondu soudržnosti. Projekt mělo na starosti Oddělení projektového řízení CIRI.

Zápis MŠ

Mateřská škola SLUNEČNICE
v Markovické ulici 621/9 v Hradci Králové, PSČ 500 03

ZÁPIS PRO ŠKOLNÍ ROK 2022/2023
bude probíhat v MŠ Slunečnice

ve dnech 2. – 13. 5. 2022  od 8,00 do 15,00

 MŠ Slunečnice je určena pro děti:

 s autismem, s poruchou autistického spektra (PAS), se všemi stupni mentálního postižení, s kombinovanými vadami, případně s jiným typem postižení.

 Děti jsou přijímány na základě písemného doporučení školských poradenských zařízení (SPC, PPP), případně pediatrů a jiných odborných lékařů.

zápis 2022- MŠ Slunečnice – podrobné informace

Prohlídka školy

Mateřská škola, Speciální základní škola a Praktická škola Hradec Králové

zve zájemce na prohlídku školy

Prohlídka se uskuteční individuálně po předchozí domluvě
na tel. čísle 495 514 814

 Těšíme se na Vaši návštěvu a jsme připraveni nejen zodpovědět vaše dotazy ohledně výuky, vzdělávání a provozu naší školy, ale také vás provedeme třídami a odbornými učebnami

Zápis do ZŠ

Mateřská škola, Speciální základní škola a Praktická škola
Hradec Králové, Hradecká 1231

Z Á P I S

dětí do 1. ročníku oborů vzdělání: základní škola a základní škola speciální
(přijímáme i do přípravného stupně základní školy speciální)

který se koná

v úterý 5. dubna 2022 od 11.00 do 17.00 hod.

individuální možnost zápisu v období od 6. 4. do 30. 4. 2021

zápis 2022-2023 – podrobné informace

Doučování žáků škol – Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy

Cílem programu je zajistit přednostní doučování žákům, kterým hrozí školní neúspěch. Došlo u nich také k vážnému zhoršení výsledků vzdělávání. Sledován je nejen prospěch, ale také základní přehled v tématech, schopnost navázat na další očekávané znalosti.
Pro zařazení žáka či žákyně do programu doučování je určující, zda naplňuje jedno nebo více z uvedených kritérií. V rámci finanční podpory, která je poskytována EU, bude podpořeno 14 vybraných žáků, kteří splňují zadaná kritéria.
Doučování je realizováno čtyřmi kvalifikovanými pedagogickými pracovníky  a čtyřmi asistenty pedagoga z řad stávajícího pedagogického sboru.

Ředitelské volno

Ředitel Mateřské školy, Speciální základní školy a Praktické školy

vyhlašuje 

ve dnech 1. – 3. 2. 2022

volné dny ředitele školy.