Archiv pro den: 12.2.2021

Zápis do MŠ

Mateřská škola SLUNEČNICE
v Markovické ulici 621/9 v Hradci Králové

 ZÁPIS PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

bude probíhat ve vestibulu Speciální základní školy a Praktické školy, Hradec Králové, Hradecká 1231, PSČ 500

4. – 5. 5. 2021 od 8,00 do 15,00

 MŠ Slunečnice je určena pro děti:

 s autismem, s poruchou autistického spektra (PAS), se všemi stupni mentálního postižení, s kombinovanými vadami, případně s jiným typem postižení.

 Děti jsou přijímány na základě písemného doporučení školských poradenských zařízení (SPC, PPP), případně pediatrů a jiných odborných lékařů.

zápis 2021- MŠ Slunečnice

Dny otevřených dveří jinak

Mateřská škola, Speciální základní škola a Praktická škola v Hradci Králové, Hradecká ulice 1231
Vás zve na

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

OD 15. 2. DO 2. 4. 2021

Konzultace a prohlídka školy proběhne formou individuálních návštěv, při dodržování epidemiologických pravidel ke COVID – 19 a dodržování vyhlášených opatření vlády, Ministerstvem školství a Ministerstvem zdravotnictví.

Vedení školy vám bude k dispozici a zodpoví vám dotazy ohledně zápisu, školní výuky a organizace vzdělávání. V případě zájmu vás provedou po škole a budete mít možnost i nahlédnout do vyučování.(Pokud to vládní opatření umožní).

Návštěvu školy si prosím předem dohodněte na těchto kontaktech:
telefon: 495 514 814, e- mail: info@specialnihk.cz