Zahájení školního roku 2021-2022

Ve středu 1. 9. 2021 v 8,00 hod. zahajujeme nový školní rok 2021-2022
ve všech součástech školy, včetně mateřské školy a školní družiny a pro všechny děti, které splní následující podmínky,
které vyplývají z platných zákonů, nařízení vlády, opatření a zásad MŠMT a MZd

  1. Do školy může jenom dítě zdravé

  2. Do školy nemůže dítě s jakýmikoli příznaky COVID-19

  3. Dítě bude povinno se přímo ve škole podrobit testování antigenním testem ve dnech 1. 6. a 9. září, nebo v tyto dny doložit platný negativní test či bude splňovat další podmínky Ministerstva zdravotnictví (viz. příloha)

  4. Doporučujeme, aby děti měly ve společných prostorách pokud možno respirátory nebo zdravotnické roušky

Děti, těšíme se na Vás!!!!!

Podrobné informace: Informace pro zákonné zástupce žáků k 1.9.2021