Plavba parníkem

Královéhradecký kraj vypsal výzvu MUP k volnočasovým aktivitám. Naše škola se do ní zapojila projektem „Město, které je mým životem“. Poznat dobře své město, jeho kulturní skvosty, přírodní  a  architektonické zajímavosti, bylo cílem projektu.

V pátek 16. 9. 2021 se třídy ZŠS zúčastnily v rámci grantu „Město, které je mým životem…“ plavby parníkem.
Vypluli jsme z přístaviště na Smetanově nábřeží proti proudu řeky Labe směr Plácky. Otočka byla u železobetonového mostu z roku 1912, který spojuje části Plácky a Věkoše. Cestou jsme viděli budovu filharmonie, městských lázní, kongresového centra Aldis. Podpluli jsme silniční Labský most a železniční most na trati do Třebechovic pod Orebem. Také jsme mávali na cyklisty a pěší na cyklostezce, která vede podél Labe do Jaroměře, Kuksu, Dvora Králové a dál směr Podkrkonoší. K našemu překvapení jsme při návratu nezakotvili hned v přístavišti, ale minuli jsme ho, podpluli silniční Tyršův a Pražský most a až u jezu zvaném „Hučák“ jsme se otočili a definitivně pak přistáli v přístavišti. A tak jsme ještě zahlédli z vodní hladiny Muzeum východních Čech, Český rozhlas, vodní elektrárnu „Hučák“. Plavba trvala zhruba hodinu a po vodě jsme urazili asi 5,5 km. Všem se to moc líbilo, byl to nevšední zážitek. Poznali jsme Hradec Králové, město, kde mnozí bydlíme a všichni chodíme do školy, zase z jiného úhlu pohledu. Všechny děti byly hodné, nikdo nespadl přes palubu a tak nebylo třeba ani záchranného kruhu. J I mořská nemoc se nám vyhnula, nikdo se nebál, nikomu nebylo špatně z houpání na vlnách.