Regionální přebor Východních Čech ve stolním tenisu

 

 

21. 10. 2021  se konal v Hradci Králové již 21. ročník této soutěže.
Tak jsme se konečně sešli a dočkali se! Čeho? No přece pořádné soutěže ve stolním tenisu, možnosti setkat se se soupeři a kamarády z jiných oddílů, poměření sil. Paráda! Vždyť poslední ročník regionálního přeboru ve stolním tenisu se uskutečnil v roce 2019 a již tehdy ale byla účast mírně nižší než v předchozích letech. Že by se méně sportovalo? Že by upadal zájem o tak krásný s dostupný sport jakým stolní tenis je? Ovšem letos byla účast dramaticky nižší než kdykoli jindy. Dokonce ani před 22 lety, to započala historie regionálních přeborů, to nebylo tak hrozné. Zkrátka – COVID na nás dolehl. Byl kvůli němu zrušen loňský ročník 2020. A letos? Pravděpodobný strach z rozvíjejícího se COVIDu, vlastně rok a půl trvající absence tréninků, COVID je neumožnil, zpohodlnění sportovců a ztráta jejich motivace, návyku tréninkového režimu, atd. atd. Některé oddíly přestaly fungovat, stárnou jim sportovci, nejsou trenéři. Nu, a inkluze má také rozhodně svůj vliv. A nadále bohužel platí fakt, že děti přestávají sportovat, navíc speciální školy, které by je na soutěže vyslaly, se potýkají s malým počtem vlastních žáků. Ty děti, které jsou na „běžných“ základních školách integrovány, nejsou nikdy na soutěže určené pro mentálně postižené sportovce, ale ani na soutěže pro intaktní děti, vyslány.
O to víc si cením sportovců a jejich trenérů, kteří do Hradce Králové dorazili! Díky moc!!!! Protože bez pomoci trenérů v oddílech a na školách se situace nezlepší, je nezbytnou podmínkou rozvoje sportu na školách. Celkově hodnotím regionální přebor opět vysoko, máme se v regionu čím chlubit. Podmínky pro akci byly skvělé, díky malé účastni to byl báječný komorní turnaj, bez jakýchkoli komplikací. Děkuji všem účastníkům i za to, jak přistoupili k požadavku prokázat, že nám od nich COVID nehrozí. U každého účastníka proběhla kontrola, vše bylo v pořádku! Turnaj se tradičně konal pod patronací Mateřské školy, Speciální základní školy a Praktické školy, Hradec Králové a Sportovního klubu Integra z pověření Českého svazu mentálně postižených sportovců a za skvělé finanční podpory Královéhradeckého kraje, která umožnila rozdat nádherné ceny, které každého medailistu musely potěšit.
Regionální přebor ve stolním tenisu je určen pro sportovce s mentálním postižením a autismem ze základních škol, včetně škol zřízených dle §16/9 školského zákona, základních škol speciálních, praktických škol a odborných učilišť a jejich absolventy, jeho charakter je náborový, mohou se zúčastnit i oddíly, které nejsou registrovány v Českém svazu mentálně postižených sportovců. Všem zúčastněným děkuji za účast, organizátorům a rozhodčím za vzorný průběh a zajištění turnaje. A trenérům děkuji za jejich hráče, protože s nimi trénují a odvádějí dobrou práci. Prosím kolegy ředitele, aby si jejich učitelů – trenérů vážili a jestli mohou, aby je i ocenili.