Volitelné předměty

Zájmovou činnost pokládáme za klíčovou pro spokojenost žáků a jejich zdravý tělesný a sociální rozvoj. Aktivity jsou rozmanité, podložené skvělým zázemím a vybavením. Veškerá činnost je zdarma.
Pestrou nabídku mimoškolní činnosti, počet dětí v ní zapojených – formou sportovních oddílů SK Integra a zájmových kroužků pokládáme za zcela mimořádnou, jedinečnou a nadstandardní. Tato činnost se neomezuje jenom na školu, ale ve všech případech se snažíme o návaznost naší činnosti na soutěže vyššího řádu díky různým postupovým kolům. Díky tomuto přístupu dosahujeme nejenom značného motivačního účinku k činnosti, ale umožňujeme dětem prožít zážitky a úspěchy, které jsou jim jinak většinou naprosto nedostupné. Zásadním výstupem je i nesporně kladný a viditelný výsledek v socializaci našich sportovců.

Struktura a nabídka zájmové činnosti je volná, může vznikat, měnit se a zanikat během školního roku, v závislosti na materiálních a personálních podmínkách, s ohledem na zájem a docházku zapsaných žáků.

Cílem zájmových kroužků a volitelných předmětů je snaha naučit děti naší školy vyplnit pozitivně volný čas aktivním zapojením do některého z nabízených druhů činností, rozvíjet kladné, a společnosti prospěšné, dovednosti a schopnosti dětí. Smysluplné naplnění volného času pokládáme za základní preventivní prvek v oblasti trestné činnosti a problematiky návykových látek. Ideálním cílem je dosáhnout individuálního zapojení dětí do zájmových aktivit i po ukončení školy.     

Mimoškolní sportovní činnost využívá spolupráci se sportovním klubem Integra, který zajišťuje základní sportovní trénink, činnost a reprezentaci školy v soutěžích jak v Českém svazu mentálně postižených sportovců, tak i Českém hnutí speciálních olympiádách. Od roku 2011 se výrazně zintenzivnila činnost klubu především v stolním tenisu, kde naši hráči hrají pravidelnou soutěž se „zdravými“ spoluhráči a soupeři. Je to pro ně nenahraditelná zkušenost, nejenom sportovní, ale i sociální. Zde je plně naplněn pojem „Integra“. Díky podpoře Českého olympijského výboru a MŠMT je také hrazen pronájem bazénu pro plavecké tréninky.

Předmět Vyučující Termín Hod. Místo
Plavání Praktické školy I. Nováková
P. Svoboda
úterý 14.00-15.00 plavecký bazén
Dílenské práce a chovatelství

L. Palička

J. Mihal

J. Šišková

Pátek

Úterý

12:45 – 13:30

13:40 – 14:25

škola
Ergoterapie dívky

J. Ledvinková

L. Fahrnerová

pondělí 13,30 – 15,00

dílny, kuchyň

 škola

Ergoterapie chlapci

– 2 skupiny

L. Palička

I. Nováková

D. Ninger

J. Vitvar

pondělí 13,30 – 15,00

dílny

 

Ergoterapie – Kuchtík

L. Fahrnerová

R. Joštová

úterý 14,00-15,30 Školní kuchyň

Arteterapie I.

 

J. Wagnerová
K. Lesáková
úterý 13.30-15.00

výtvarná dílna

keramika

Arteterapie II.

J. Navrátilová

P. Mokrá

úterý 13.30-15.00 Učebna VV, keramika
EVVO

L. Lukešová

L. Fahrnerová

středa 13,30 – 15,00 škola