Volitelné předměty

Zájmovou činnost pokládáme za klíčovou pro spokojenost žáků a jejich zdravý tělesný a sociální rozvoj. Aktivity jsou rozmanité, podložené skvělým zázemím a vybavením. Veškerá činnost je zdarma.
Pestrou nabídku mimoškolní činnosti, počet dětí v ní zapojených – formou sportovních oddílů SK Integra a zájmových kroužků pokládáme za zcela mimořádnou, jedinečnou a nadstandardní. Tato činnost se neomezuje jenom na školu, ale ve všech případech se snažíme o návaznost naší činnosti na soutěže vyššího řádu díky různým postupovým kolům. Díky tomuto přístupu dosahujeme nejenom značného motivačního účinku k činnosti, ale umožňujeme dětem prožít zážitky a úspěchy, které jsou jim jinak většinou naprosto nedostupné. Zásadním výstupem je i nesporně kladný a viditelný výsledek v socializaci našich sportovců.

Struktura a nabídka zájmové činnosti je volná, může vznikat, měnit se a zanikat během školního roku, v závislosti na materiálních a personálních podmínkách, s ohledem na zájem a docházku zapsaných žáků.

Cílem zájmových kroužků a volitelných předmětů je snaha naučit děti naší školy vyplnit pozitivně volný čas aktivním zapojením do některého z nabízených druhů činností, rozvíjet kladné, a společnosti prospěšné, dovednosti a schopnosti dětí. Smysluplné naplnění volného času pokládáme za základní preventivní prvek v oblasti trestné činnosti a problematiky návykových látek. Ideálním cílem je dosáhnout individuálního zapojení dětí do zájmových aktivit i po ukončení školy.     

Mimoškolní sportovní činnost využívá spolupráci se sportovním klubem Integra, který zajišťuje základní sportovní trénink, činnost a reprezentaci školy v soutěžích jak v Českém svazu mentálně postižených sportovců, tak i Českém hnutí speciálních olympiádách. Od roku 2011 se výrazně zintenzivnila činnost klubu především v stolním tenisu, kde naši hráči hrají pravidelnou soutěž se „zdravými“ spoluhráči a soupeři. Je to pro ně nenahraditelná zkušenost, nejenom sportovní, ale i sociální. Zde je plně naplněn pojem „Integra“. Díky podpoře Českého olympijského výboru a MŠMT je také hrazen pronájem bazénu pro plavecké tréninky.

Předmět

Vyučující Termín Hod. Místo
Plavání I. Nováková
P. Svoboda

I. Nováková
D. Ninger

úterý

čtvrtek

15.00-16.00 plavecký bazén
Míčové hry – chlapci D. Ninger pondělí 14,15 – 15,45 tělocvična
Estetická výchova M. Chmelařová středa 13,05 – 14,35 škola
Dílenské práce a chovatelství L. Palička středa 13,05 – 14,35 škola
Ergoterapie dívky J. Šišková
I. Nováková
S. Frolíková
pondělí 13,30 – 15,00

dílny, kuchyň

 škola

Ergoterapie chlapci L. Palička
R. Joštová
P. Horáková
pondělí 13,30 – 15,00

dílny

 

Arteterapie

 

J. Wagnerová
S. Frolíková
L. Fahrnerová
úterý 13.30-15.00

výtvarná dílna

keramika

EVVO

L. Lukešová

A. Michálková

středa 13,30 – 15,00 škola
Dramaterapie B. Vávrová
J. Boučková
středa 14,00 – 16,00 herna u ŠD