Soukromý: Zápis do 1. třídy

Mateřská škola, Speciální základní škola a Praktická škola
Hradec Králové, Hradecká 1231

Z Á P I S

dětí do 1. ročníku oborů vzdělání: základní škola a základní škola speciální
(přijímáme i do přípravného stupně základní školy speciální)
který se koná

v úterý 4. dubna 2023 od 10.00 do 16.00 hod.
(individuální možnost zápisu v období od 5. 4. do 30. 4.2021)

Zápis do školy 2023 – podrobné informace