Archiv pro měsíc: Květen 2022

Výlet na Stříbrný rybník

Dne 31. května se třída SA3 vydala na školní výlet. Nejeli jsme daleko, ale jen kousek za Hradec Králové na Stříbrný rybník. A nejeli jsme ani sami. Každého žáka doprovázeli rodiče. Byl to dobrý nápad, protože jsme si s rodiči  pěkně popovídali a probrali uplynulý školní rok. Také jsme společně debatovali o tom,  kam půjdou žáci po ukončení školní docházky, protože příští školní rok budou všichni již v desáté třídě.
Areál Stříbrného rybníka  je překrásně upraven. Celý jsme ho obešli a zacvičili si na venkovních hřištích. Cestou jsme poznávali květiny a sledovali krásnou přírodu. Na závěr výletu jsme si opekli buřty a zavzpomínali na naše společné akce s rodiči, kterých bylo za uplynulých 10 let opravdu hodně.
Počasí nám přálo a výlet se vydařil. Jsme rádi, že se k nám přidali i rodiče našich žáků a mohli jsme tak společně strávit krásné dopoledne.
Pohodové  prázdniny všem přeje třídní učitelka Irena Kilingrová

Výlet praktické školy do Mirakula

Poslední květnový čtvrtek žáci naší praktické školy vyrazili na školní výlet do zábavného parku Mirakulum u Milovic. Tato atrakce je koncipována tak, aby mimo svou bohatou zábavní část učila studenty vnímat les a okolní přírodu jako součást každodenního života. Veškeré naučné prvky jsou interaktivní a napomáhají tak dětem propojit teoretické vědomosti ze školy s praxí. Nejen učení, ale také opravdový trénink pro obratnost při průzkumu hradu ukrytého v lesích plném prolézaček, tobogánů, skluzavek, věží a podzemních chodeb. Příjemnou zastávkou byla i kontaktní zoo s kozami, houpačky a stánek s občerstvením. Vše se skvěle zvládlo.

 

Školní kolo v cyklistice

Co víc jsme si mohli 26. května na již 18. ročník školního kola v cyklistice přát? Nádherné počasí, sluníčko, teplota tak akorát, skvělí závodníci, kteří věděli, že chtějí sportovat a vítězit, bezvadný organizátorský tým. Tohle všechno nám umožnilo prožít krásné dopoledne v nádherném počasí Hradeckých lesů na tratích, které nám může závidět snad celá republika. Na startu letošního školního kola se sešlo rovných 40 závodníků. 14 jich závodilo v časovce na 2,5 kilometru a 26 se jich sešlo na startu tratě na 4 kilometry. Měli jsme pro ně připraveno 25 kol, pro všechny velikosti závodníků. Kategorie byly Celý příspěvek

Krajské kolo soutěže „O nejzdařilejší dílenský výrobek“

Dne 25. 5. 2022 se v naší škole tradičně uskutečnilo krajské kolo dílenské soutěže „O nejzdařilejší dílenský výrobek“. Zúčastnilo se ho osm žáků a tři žákyně z 6. až 9. ročníku ZŠ (dle § 16/9 ZŠ), vítězů školních kol z Rychnova nad Kněžnou, Dobrušky, Vrchlabí, Trutnova a Hradce Králové.  Konkurence byla již tradičně velmi silná. Porota složená z učitelů pracovního vyučování různých škol měla opět velmi těžký úkol. Hodnotila především přesnost, povrchovou úpravu a celkový vzhled výrobku.

Celý příspěvek

Netradiční výuka

V hodinách tělesné výchovy na 2. stupni základní školy je jedním z témat bojová umění.
Žáci se mají seznámit především se sebeobranou a vyzkoušet si některé z technik.
18. května 2022 pozvali jsme si do tělocvičny trenéry karate shotokan Davida Nováka a Ivu Novákovou. Stručně chlapcům přiblížili bojová umění a zejména karate. Nato se věnovali praktickým ukázkám, které si žáci vyzkoušeli. Od základních postojů po výpady až k pádům na zemi. Vysvětlili filozofii karate a vůbec bojových sportů jako obranných mechanismů. Seznámili je, s tatami, katou a bojem Na závěr hodiny jsme mohli zhlédnou ukázku soutěžní katy v podání Iva Novákové a mistrovské katy v podání Davida Nováka. Podání bojového sportu mistrem České republiky a vicemistryní bylo opravdu úžasné.

Exkurze VODOVODOV

Víte, co je to palindrom? Palindromy jsou slova nebo věty, které můžete číst zleva doprava i zprava doleva, a stále dávají stejný smysl. A k takovým patří i slovo VODOVODOV. Naše exkurze se však netýkala českého jazyka, ale interaktivní výstavy o vodárenství. Celá expozice byla vytvořena, aby hravě a variabilně přiblížila a představila dětem vodu v mnoha jejich formách a podobách, vodu v přírodě  a průmyslu, a také historii hradeckého vodárenství. V první místnosti je krásná ukázka rostlin, které zajímavým způsobem pracují s nedostatkem vody. Do druhé místnosti věnované vodě v průmyslu a hradeckému vodárenství  se prochází skrz model česlí.

Děkujeme panu průvodci za poučný zážitek a výstavu všem doporučujeme. Žáci SA3 a ZA3.

Nemocniční zajíček

V měsíci dubnu se ve škole probudilo jaro. Nejen skutečné jaro na zahradách, v parcích, v přírodě, ale také u nás ve škole. Chodby rozkvetly jarními květinami, mláďaty zvířat a v neposlední řadě i velikonoční výzdobou. Svými výtvory jsme se chtěly podělit i s ostatními, a tak jsme využili soutěže „Nemocniční zajíček“, kterou vyhlásila ZŠ a MŠ při Fakultní nemocnici v Hradci Králové. Soutěžili jsme v kategoriích prvního  a druhého stupně ZŠ, kam jsme zaslali výtvarná díla, výkresy a výrobky. V konkurenci 20 škol a školských zařízení z celé republiky a v celkovém počtu 124 prací, se nám podařilo získat třetí místo v kategorii 1. stupně. Gratulujeme Filipovi a přejeme mu úspěchy v dalších soutěžích.

Školní kolo v cyklistice

Školní kolo je určeno pro sportovkyně i sportovce, kluky i holky z celé školy. Přijďte dokázat, že kolo je Váš kamarád a nejenom, že ho ovládáte, ale taky, že na něm umíte jezdit rychle. Závodníci budou rozděleni do věkových kategorií, zvláště „chlapi“ a „ženské“. Závodníky nominují jejich třídní učitelé!

Ve čtvrtek 26. května 2022,  od 8,00 do 12,00 hodin
Hradecké lesy, Hradečnice od lesního hřbitova

Ti opravdu nejlepší mohou být vybráni do reprezentace školy na Mistrovství České republiky, které se bude konat v Račicích 14. – 15. června.

Bližší informace na SKP Integra