Projektový den „Ze života hmyzu“

Dne 7. května 2019 se celá škola zúčastnila projektového dne „Ze života hmyzu“. Projektový den probíhal v průběhu celého dopoledního vyučování a byl zaměřen na výuku, opakování a zajímavosti ze světa hmyzu. Formou navazující výuky a individuální práce ve třídách a provedením výstavy obrázků a výrobků bude projekt probíhat ještě po celý měsíc květen. Žáci a rodiče tak budou mít po celou dobu k dispozici naučné tabule v přízemí školy. Třídy si budou moci také zapůjčit odborné i zábavné knihy o hmyzu.


Celý projekt byl koncipován pro žáky všech vzdělávacích programů, tedy od žáků z rehabilitačních tříd až po žáky základní školy. Každý pedagog si mohl dle označení náročnosti na stanovištích zvolit, které aktivity se jeho třída zúčastní a pro další návaznost ve výuce si vzít pracovní listy, křížovky, kvízy a omalovánky.
V přízemí školy byly připraveny informační panely o hmyzu: o druzích hmyzu, jejich užitečnosti nebo škodlivosti pro přírodu a člověka, o jejich obydlích, vývoji, životě, potřebách, potravě, o ochraně ohrožených druhů. Mimo naučných informací si mohli žáci spolu s pedagogy přečíst básničky, hádanky a zodpovědět vědomostní kvízy.
V prvním a druhém patře si pak školáci mohli zábavně zopakovat znalosti o hmyzu. Byla zde připravena stanoviště s nejrůznějšími aktivitami: dokumenty a pohádky o včelách, broucích, motýlech a jiných členovcích na interaktivní tabuli, výukové programy v učebně počítačů, výtvarné činnosti: výroba larev, vážek a motýlů z papíru, malování obrázků dle poznávacích klíčů a omalovánky, puzzle, skládanky, deskové hry o hmyzu, pracovní listy, kvízy a křížovky, poznávací klíče a tematické knihy. V učebně ekologické výchovy měli žáci možnost prohlédnout si lupou živé i neživé zástupce křídlatých (mravenčí farmu, moučné červy, cvrčky, saranče, mola, čmeláka, včelu, vosu, chrousta atd.) a pod mikroskopem šupinatou stavbu motýlího křídla. Pro žáky základní školy byl navíc připraven úkol sestavit mravenčí farmu prostřednictvím, kterým budou moci pak ve třídě pozorovat život mravenců po celou dobu jejich života.
Ve venkovních prostorách – atriu, byly připraveny pohybové aktivity jako hra na mravence a sestavování mraveniště, hra na včelky k procvičování orientace a pohybové koordinace, hra na kobylky k procvičování pohyblivosti, hra na berušky k procvičování jemné motoriky a výroba malých hmyzích obydlí z květináčů a přírodnin. Nejdůležitějším venkovním stanovištěm však bylo seznámení se a pozorování hmyzího hotelu, který studenti naší školy vyrobili v rámci dílenských prací a poté ho společně se zájmovým kroužkem Ekologické výchovy vyplnili přírodninami pro zabydlování hmyzu.
Odměnou za účast a plnění aktivit byl pro každého žáka medový perníček ve tvaru motýla.
Projektový den se vydařil, pro venkovní aktivity nám přálo i počasí a již nyní se těšíme na další environmentální projektový den.