Premiéra filmu o škole

Dne 20. prosince 2022 jsme se sešli v hradeckém kině Biocentrál, abychom představili nově natočený film o škole. Pozvání přijala i početná skupina zástupců Královéhradeckého kraje v čele s náměstkem hejtmana Mgr. Arnoštem Štěpánkem a někteří zástupci základních škol.
Film je nejen dokumentem o naší škole, ale je především ukázkou speciálního školství. Vzhledem k tomu, že naše škola vzdělává děti od mateřské školy až po střední školu, přibližuje vzdělávání žáků s mentálním postižením, s autismem a kombinovanými vadami, ve všech stupních vzdělávání.
Film je zároveň i nabídkou metodického materiálu pro výuku jako argument a podpůrný materiál pro odborníky, například výchovné poradce a učitele, kteří doporučují selhávajícím žákům vzdělávání ve speciální škole.
Pro rodiče a jejich děti jako motivační a informační film tehdy, když se rozhodují a stojí před volbou vzdělávání ve speciálním školství.
Film si také klade nelehký úkol! Odstranit mýty o speciálním školství a ukázat veřejnosti, že speciální školství obecně není až tak špatné. Naopak, že je kvalitní a bezpečné, mnohdy realizované ve skvělých podmínkách. A to, že zde dítě může, a většinou bývá, šťastnější než jako nevhodně integrované. A, šťastné a spokojené dítě rovná se šťastná a spokojená rodina.

Film je uveřejněn na Youtube v 10 videích, které zahrnují: 1x upoutávku na film, 1 x celý, kompaktní film, 1 x anketu s rodiči.  Dalších 7 kratších segmentů, slouží jako informace o konkrétních součástech školy, o kterou má divák zájem.

https://www.youtube.com/@mariereznickova