Národní technické muzeum v Praze

Národní technické muzeum v Praze je největší českou institucí specializovanou na muzejní exponáty technického charakteru. První únorový den jsme se vydali vlakem do Prahy, právě do technického muzea. Protože muzeum spravuje 76 000 sbírkových předmětů, které dokumentují vývoj vědy a techniky v Českých zemích, měli jsme výukovou exkurzi hned z několika naukových předmětů najednou. Sbírky jsou uchovány v několika depozitářích, které jsou rozmístěny v pěti podlažích.
Nejrozsáhlejší expozicí byla „Doprava“. Seznámili jsme se s historickým vývojem automobilové, motocyklové, cyklistické a lodní dopravy. Objevily jsme exponáty, o kterých jsme se učili v dějepise a viděli je ve skutečné podobě. Každého z nás zaujal některý z exponátů a rádi jsme se o nich dozvěděli další zajímavosti. Z železniční techniky jsme obdivovali prezidentský vlak a nenechali jsme si ujít i stará hasičská auta.
V další expozici „Měření času“ jsme shlédli vývoj hodinářského řemesla od přesýpacích, kapesních a stolních hodin až po hodiny sestavené pro orloj či věž. Dále jsme pokračovali do oddělení „Chemie kolem nás“, kde jsme poznávali různé druhy materiálů a z nich vyrobené předměty. Objevili jsme sklářský, ropný i textilní průmysl. nejvíce nás zaujala alchymistická dílna císaře Rudolfa II. A to už jsme přicházeli do „Fotografického ateliéru“. Jestli byste očekávali místnost s fotografem, tak se mýlíte. Čekaly nás ukázky starých fotoaparátů z 19. století až po současnost. V závěru expozice jsme přeci jen ateliér spatřili, ale takový, kam se lidé chodili portrétovat v 19. století.
Nastal čas na přestávku a občerstvení. Během ní se někteří z nás ještě vydali na výstavu architektury Jana Santiniho. Druhou část exkurze jsme věnovali expozici „Astronomie“, kde jsme se seznámili s přístroji, astroláby, pomůckami na kartografii a další. Tři astronomické přístroje, jsou dokonce národní památkou. V expozici „Tiskařství“ jsme si připomněli významné osobnosti, které významně přispěli k rozvoji tisku. Seznámili jsme se s vývojem tiskařských strojů i s technikou tisku litografie. „Technika v domácnosti“ je název pro mechanické, elektrické, plynové i další pomocníky v domácnosti. Objevili jsme staré šicí stroje, žehličky, sporáky a jiné. Rozsáhlá sbírka mapuje výrobky od poloviny 19. století až po současnost. Na závěr jsme si prohlédli výstavu věnovanou českému rozhlasu. Český rozhlas „1923–2023“ ukázal 100 let technického i programového vývoje rozhlasu i dnešní roli moderního veřejnoprávního média.
I když jsme všechny expozice a výstavy nenavštívili, získali jsme mnoho nových informací a poznatků. Čas se naplnil a my jsme se plni dojmů a zážitků vraceli na hlavní pražské nádraží a odjížděli domů.

Autorka článku: Mgr. Lenka Rybová