Co je to Pangea?

Matematická soutěž pro žáky základních škol a víceletých gymnázií, které baví počítání. Zcela poprvé si žáci mohli s Pangeou zasoutěžit v roce 2013, kdy proběhl první ročník soutěže. Od té doby se každoročně soutěže účastní základní školy a víceletá gymnázia po celé České republice, v letošním roce soutěžilo 80 470 žáků z 1003 škol. Pracuje se zde s reálnými příklady ze života, v letošním roce s tématy Kinematografie a Sport.
Velmi pěkného výsledku dosáhl David Zábojník v kategorii pátých tříd. V rámci kraje se umístil na 69. místě z celkového počtu 584 žáků, tj. má výsledek lepší než 88,3% žáků. V celorepublikovém měřítku je mezi 14% nejlepších řešitelů.

Všem zúčastněným blahopřejeme a přejeme další úspěchy!