Den dětí ve školní družině

Ve čtvrtek 1. června jsme s dětmi ze školní družiny oslavili jejich svátek – Den dětí. V atriu školy byly nachystány různé zábavné hry a soutěže na 24 stanovištích. Skupinky dětí si je se svými vedoucími postupně procházely a hrály si a soutěžily, každý dle svých možností a schopností. Zahrály si petanque, frisbee, badminton a kuželky,  nosily vodu v kelímkách a přelévaly ji, staly se na chvíli krabem a želvou, zaskákaly si panáka, přeskakovaly a podlézaly překážky a mnoho jiných. Po úspěšném obejití všech stanovišť je v družině čekala malá věcná i sladká odměna.

Počasí nám přálo a děti si veselé odpoledne hezky užily.