Školní výlet ZŠA1 – Herní krajina PECKA 26. 6. 2023

Herní krajina PECKA se prostírá mezi poznáním přírody, zážitkem z architektury a fantaskní hravostí ve výšce 1062 m n. m. Strčit hlavu do tlamy rysovi, povozit se jelenovi v paroží, změřit síly s výbojnými mravenci nebo vyšplhat čápovi do hnízda. Může to být poučné, stejně jako zábavné. A právě sem, na Portášky, jsme se se třídou ZŠA1 vydali na školní výlet. Nejdříve jsme dojeli do Velké Úpy a pak lanovkou hurá nahoru. Po vydařeném, sportovním dni jsme jeli lanovkou zpět dolů a dali si výborný oběd. Sice unavení, ale o to víc nadšení z krásného dne, jsme se rozjeli směrem k domovu.