Školní akademie

22. 6. od 10 hodin se sešla téměř celá škola a několik rodičů na druhém ročníku školní akademie. Žáci opět předvedli unikátní projevy.  Představil se nám dramatický kroužek „Dramaťáček“ s vystoupením „Voda“. Pak se nám představil kroužek „Muzicírování“ s písničkami a rytmikou. Poté následovaly ukázky ze sportu paravoltiž. Děti v kroužku gymnastiky se učí akrobacii, cvičení na nářadí, strečink a další prvky. Na akademii nám předvedli cvičení na švédské bedně, které pak využívají v parajezdectví a dokonce v této disciplíně soutěží.
Nechybělo nám ani hudební vystoupení Davida. Naopak svými výtvarnými pracemi se nám pochlubila Lucie. “Hudební skupina“ třídy SA3 a SA4 nám zazpívala a zahrála známé písničky. A na závěr jsme si poslechli přednes básně, doprovázené obrázky od dětí ze třídy ZA1. Zpívalo se, tančilo se, předváděla se výtvarná díla, cvičilo se na švédské bedně, hrálo se na různé hudební nástroje a nálada byla výborná. Děkujeme všem žákům, kteří získali odvahu vystoupit před tak velkým publikem