Příměstský tábor I. turnus

První den příměstského tábora “Cestou za zvířátky” jsme zahájili seznámením dětí a pravidel a řekli si program na nadcházející týden. Poté jsme si zatančili na naše oblíbené písničky a šli jsme do atria školy, kde jsme si zasportovali, zrelaxovali se a pohráli si. Po výborném obědě jsme zamířili směrem k Muzeu východních Čech, kde na nás čekala milá paní průvodkyně, která nám představila výstavu “Doteky Afriky”. Moc se nám výstava líbila a poznali jsme spoustu zvířátek žijících v Africe. Měli jsme štěstí, že jsme cestou zpátky došli suchou nohou.

Druhý den tábora jsme hned ráno vyrazili na autobus č. 16 směr Stěžery. Nikdo netušil, že se do tak přeplněného autobusu vejdeme, ale zvládli jsme to. Tam nás čekala prohlídka zvířátek v minizoo. Během prohlídky jsme si dali pořádnou svačinku v přírodě, seznámili jsme se s vhodným chováním ke zvířatům a s tím, jak se v zoo bezpečně chovat. Poté jsme si dali oběd a jelikož jsme celý den byli na nohou velmi rádi jsme přivítali odpolední relaxaci.

Třetí den tábora jsme prožili v rámci celodenního výletu do Častolovic. Cesta vlakem byla pro nás velikým dobrodružstvím, i přesto, že jsme po cestě dvakrát přestupovali, vše jsme zvládli na výbornou, protože děti byly velmi šikovné. Začali jsme procházkou parkem a pohráli jsme si na hřišti. Po svačince jsme zamířili do zámecké zahrady a zámeckého zvěřince. Cestou zpět jsme navštívili zámeckou oboru a vydali na zpáteční cestu vlakem. Výlet se nám vydařil a počasí nám přálo

Předposlední den tábora jsme zahájili cestou na zastávku MHD, kde jsme čekali na autobus č. 9 směr Lesní hřbitov. Při příjezdu na místo jsme se hned vydali na naučnou poznávací stezku za lesními zvířátky. Děti mezi sebou soutěžily o nejlepšího hledače zvířat. Potom, co byl vyhlášen výherce, jsme se přesunuli na Rytířské hradiště, kde jsme si dali svačinu a prošli jsme si všechny atrakce. Cestou zpátky jsme se zastavili pro malou odměnu za zvládnutí soutěže a pěkné chování dětí v lese

Poslední den tábora jsme začali oblíbenou ranní diskotékou v herně. Po svačince jsme vyrazili na vycházku po městě a cestou jsme se zastavili na výbornou zmrzlinu na Slezském předměstí. Po letním osvěžení jsme se vydali k venkovní expozici herních prvků u Divadla Drak. Odpoledne jsme si shrnuli celý táborový týden-vyprávěli jsme si zážitky, rozdali jsme si diplomy a odměny, popřáli si hezké léto. A my se, děti, budeme těšit zase za rok na shledanou.