Setkání národů

Ve čtvrtek 9. listopadu 2023 se třída ZA8 zúčastnila akce „Setkání národů“, která se konala v Adalbertinu Hradec Králové. Jednalo se o jubilejní 10. ročník. Probíhaly zde etnické workshopy a festival cizokrajné hudby, tance a umění. Bylo zde možné ochutnat tradiční pokrmy a nápoje. Děti si nejprve u stánku s ukrajinskou tématikou složily papírového motýlka. V hlavním sále vyzkoušely spousty dobrot a zahrály si na bubny ze Zimbabwe. U každého stánku se zastavily a se zájmem si prohlédly místní speciality.

Autorka článku: Mgr. Vladimíra Krausová